Ebesi Hírlap, 2020. november

 

 

Megjelent az Ebesi Hírlap 2020. novemberi száma, amely letölthető a következő linkről:

Ebesi Hírlap, 2020. november

Középfokú beiskolázás

üzemszünet értesítő

Ingyenes és szabad vezeték nélküli internet elérés Ebes számos pontján!

Gyerek mellett tanulok….

Tájékoztatás a hivatali ügyfélfogadásról

Járványügyi intézkedések 2020. november 11-től frissítve: 2020. 11. 11.

Tisztelt Ebesiek!

A Kormány új járványügyi intézkedések bevezetéséről döntött, amelyek 2020. november 11. napján léptek életbe. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az intézkedések lényegét:

 

1) Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási tilalom került bevezetésre. 

KIVÉTELEK: este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve
a közterületen történő tartózkodás az alábbi esetekben:

a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
b) munkavégzés céljából,
c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre,
a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és
d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre
történő közlekedés céljából.
továbbá
kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

2) Rendezvényekre vonatkozó szabályok

Tilos az alább meghatározott kivételekkel rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani.
Rendezvény helyszínén a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos.
Rendezvénynek minősül különösen (de nem kizárólag)
a) a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény,
b) a kulturális esemény,
c) a sportesemény,
d) a magánrendezvény, valamint
e) a karácsonyi vásár.

A vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.

Az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik.

A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos. A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.

A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.

A házasságkötésnél kizárólag
a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető,
b) a házasulók,
c) a házasulók tanúi,
d) a házasulók szülei, nagyszülei,
e) a házasulók testvérei és
f) a házasulók gyermekei
lehetnek jelen.

A védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.

3) Minden gyülekezés tilos. Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.
A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.
Tilos a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása.
KIVÉTEL: a fenti tilalom szerinti védelmi intézkedést nem kell alkalmazni a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény alkalmával.

4) Az éttermek, vendéglátó üzletek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges.

Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.

KIVÉTELEK: Vendéglátó üzletben való tartózkodás – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az ehhez
szükséges időtartamig megengedett.
A tilalom nem vonatkozik
a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
c) a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási
intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve
a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,
d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére

A szabályok betartásáról az üzemeltető, illetve vezető köteles gondoskodni!

5) Üzletekre vonatkozó korlátozások (e szabályok alkalmazásában a vendéglátó üzletek nem minősülnek üzletnek!)

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben
a) az üzletben,
b) a lottózóban, valamint
c) a nemzeti dohányboltban
tartózkodni.
Este 7 óra és reggel 5 óra között
a) az üzlet,
b) a lottózó, valamint
c) a nemzeti dohánybolt
köteles zárva tartani.
Este 7 óra és reggel 5 óra között
a) a gyógyszertár és
b) az üzemanyagtöltő-állomás
nyitva tarthat.

Az itt nem említett szolgáltatók a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

A szabályok betartásáról az üzemeltető, illetve vezető köteles gondoskodni!

6) A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések
A szálláshelyen – az alábbi kivétellel – tilos tartózkodni.

KIVÉTELEK: 
A szálláshelyen az ott foglalkoztatottak számára megengedett a tartózkodás.
A szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett.
A szálláshelyen a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.

A szabályok betartásáról az üzemeltető, illetve vezető köteles gondoskodni!

7) A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos
a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak
nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),
b) a mozinak,
c) az edző- és fitneszteremnek,
d) az uszodának,
e) a közfürdőnek,
f) a jégpályának,
g) az állatkertnek, a vadasparknak,
h) a kalandparknak, a vidámparknak,
i) a játszóháznak és
j) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben
meghatározott
ja) muzeális intézménynek,
jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,
jc) kép- és hangarchívumnak,
jd) közművelődési intézménynek,
je) közösségi színtérnek és
jf) integrált kulturális intézménynek
a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

KIVÉTELEK:

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

A védelmi intézkedés betartatásáról a helyszínek üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

8) A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak.
Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
A nevelési, oktatási intézménybe
a) az ott foglalkoztatott személy, a szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, valamint a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
b) belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.

A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek
alávetni.

A nevelési, oktatási intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, a szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, valamint a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személyen, továbbá a a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

Ha a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot megfelelően módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

9) Maszk viselésének szabályai

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
a) a tömegközlekedési eszközön,
b) a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt
közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve
zöldterületeken,
c) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
d) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével –
a bevásárlóközpont területén,
e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
ea) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
eb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
f) ügyfélfogadási időben
fa) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
fb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett,
az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
fc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és
a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak
egy időben,
g) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
h) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben
(a továbbiakban: vendéglátó üzlet)
ha) történő munkavégzés során,
hb) vendégként
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt:
maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A szociális intézményben
a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli
távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,
b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén
lehetőség szerint maszkot kell viselniük.

Forrás: Magyar Közlöny 242. szám

Egyenlő bánásmód hatóság

Ismét kihirdette a Kormány a veszélyhelyzetet

Tisztelt Ebesi Lakosok!

A Kormány ismét kihirdette a veszélyhelyzetet a koronavírus elleni védekezés miatt, az erről szóló rendeletek megjelentek a Magyar Közlönyben (IDE kattintva letölthető).

A legfontosabb rendelkezések:

1. A kijárási korlátozás: Éjfél és reggel 5 óra között – az alább olvasható kivételekkel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. A kivételek, amikor el lehet hagyni a szálláshelyet és közterületen lehet tartózkodni:

 • munkavégzés céljából,
 • a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából
 • a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
 • egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal

2. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések: 

Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni,

 • amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és
 • amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Egyúttal tilos ilyen rendezvényt szervezni, illetve tartani is.

3. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekrevonatozó védelmi intézkedések:

A fentebbiek szerinti rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sportrendezvény) a következő szabályok szerint tartható meg.

 • A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.
 • A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen a) a páholyokban,b) a kulturális vagy sportrendezvény szünetében, c) a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve d) a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

A fenti védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a védelmi intézkedéseket, a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A muzeális intézmények látogathatók azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani. A fenti intézményekben a védelmi intézkedés betartásáról az intézmény üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki az üzemeltető, vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Ezekben az intézményekben a kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha a rendőrség kötelezettségszegésről szerez tudomást, akkor

 • a) figyelmeztetést alkalmaz,
 • b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 • c) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – a sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, vagy
 • d) a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani.

A rendőrség b) és c), illetve b) és d) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja.

A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

4. A tömegközlekedéssel összefüggő járványügyi intézkedések:

Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.

5. A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályai: 

A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint

az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

6. A járványügyi készültségi időszak szabályai: 

A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.

Ebesi Hírlap, 2020. október

 

Megjelent az Ebesi Hírlap 2020. októberi száma, amely letölthető a következő linkről:   Ebesi Hírlap, 2020. október

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie (süti) tájékoztató

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy más típusú eszközén (pl. smartphone, tablet). Cookie fájlok többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Általában tartalmazzák a weboldal megnevezését, amelyről származnak, illetve érvényességi idejét és értékeit. A következő látogatáskor a böngésző a cookie adatokat már automatikusan beolvassa. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat, az általunk felhasznált cookie-k nem károsítják az Ön számítógépét.

Böngésző-beállítások módosítása

A legtöbb böngésző lehetőséget ad a cookie-k használatának szabályozására. Erről az alábbi oldalakon találhat további információt:

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

További információ a cookie-król általában, illetve a cookie-k használatáról és azok törléséről az alábbi honlapokon található: www.aboutcookies.org vagy www.allaboutcookies.org.

A weboldal az alábbi cookie-t használja az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni:

Név: PHPSSID

Weboldal: http://ebes.t4terv.hu/index.php/view/map

Leírás: Nélkülözhetetlen az oldal működéséhez, nem tartalmaz személyes adatot. Automatikusan törlődik a munkamenet lejártával.

Név: euCookies

Weboldal: http://ebes.hu

Leírás: Oldal működéséhez szükséges, nem tartalmaz személyes adatot. Lejárat a munkamenetet követő 30 nap.

Bezárás