Önkormányzat Információs Portál

Görög Katolikus Egyházközség

A 16. században már voltak görög katolikusok itt Ebesen. Erről tesz tanúbizonyságot a Szent Miklós romtemplom alapja is. Bizonyítéka annak, hogy  – keleti szertartású –  keresztények krisztusi hitben éltek, dolgoztak és közösséget építettek itt Ebesen. Ebből a múltból  eredeztetve – jogosan és felelősségteljesen –  a mai híveink őseink hitét, hagyományait  szertartásait szeretnék megélni. Van  alapja  és igénye a vallásos életnek. Ma  a faluban körülbelül 220 személy vallja magát görög katolikusnak.

Liturgia rendje:
Most az ebesi Szent Lőrinc Katolikus Templomban tartjuk a liturgiát, minden hónap második vasárnapján és szombatonként, 15-40-ig jelennek meg a szertartáson.

Hittanórák és egyéb alkalmaink:
Minden héten egy hittanórát tartunk, részt veszünk  a falu és egyházi ünnepeken, mindenszentek napján, ökumenikus ima heten.
A görög katolikus egyház házszenteléseket, víz-, gyertya- és pászkaszentelést.

Terveink:
Nagy tervünk, hogy  egyszer templomot, a Szent Miklós templom maradványát,  élő templommá építsük fel. Ehhez kérjük Isten áldását és jó akaratú emberek összefogását, segítségét.

www.ebesitv.hu

Archívum