Önkormányzat Információs Portál

Megvalósított fejlesztések

A legfontosabb 2010 óta pályázati forrásból megvalósult fejlesztések

Településközpont
villamoshálózat átépítés 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Beruházásra eső támogatás:
12,235 m forint 
 Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat
A fejlesztés keretében a Fő utca – Ady Endre utca – Rákóczi utca – Kossuth utca csomópontokban a meglévő kisfeszültségi hálózaton elhelyezett közvilágítási elemeket formatervezett és időtálló öntöttvas kandeláberekre cseréltük. A településközpontban található légvezetékeket a földbe helyeztük.

 

Ifjúság utca és a Nagy Belvízelvezető
árok fejlesztése
ÉAOP – 5.1.2 /D2-11.
Támogatás: 53,643 millió forint
 Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat
A beruházás során az Ebes, Ifjúság utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése történt meg, valamint a külterületi befogadó csatorna felújítására került sor. 2010-ben több alkalommal kellett belvízveszély miatti védekezést elrendelni községünkben. A csapadékos időjárási viszonyok következtében a település nyugati részéről összegyűlő csapadékvíz újra a Platán sori belvízelvezető árokba zúdult. Ennek következtében az árok megtelt és a körülötte lévő zöldterületet, utat, járdát elöntötte a víz. Az Ifjúság utcán az árkok szintén megteltek vízzel. A belvízveszély a lakóépületeket is veszélyeztette. Ebes belterületének lejtésviszonyai miatt a csapadékvíz a kialakított árokrendszer segítségével DNy-i irányba gyülekeznek, és a Platán sor végén a belterület határánál egyesülnek. Megvalósult a külterületi Nagy Vízelvezető Árok felújítása is.

 

Ebes község belterületi vízrendezése ÉAOP-5.1.2/D_2-09-2009-0027

Elnyert támogatás: 36.978.365 Ft

Beruházó:

Ebes Község Önkormányzata

2010-ben több alkalommal kellett belvízveszély miatti védekezést elrendelni a községben. A csapadékos időjárási viszonyok következtében a település nyugati részéről összegyűlő csapadékvíz a Platán sori belvízelvezető árokba zúdult. Ennek következtében az árok megtelt és a körülötte lévő zöldterületet, utat, járdát elöntötte a víz. Az Ifjúság utcán az árkok szintén megteltek vízzel. A belvízveszély a lakóépületeket is veszélyeztette.

Ebes Község Önkormányzata a DNy-i településrész csapadékvíz levezetésére a Platán sor utcán csapadékvíz elvezető csatornát építtetett a 216/134 hrsz. alatti befogadóig. Csatorna hossza: 855 m. A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

 Orvosi rendelő felújítása  ÉAOP – 4.1.2/A-12-2013-0051
Támogatás: 59.394.677,-
Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat 
A fejlesztés keretében megvalósult a Rákóczi u. 16. szám alatti Orvosi rendelő fűtőberendezésének, nyílászáróinak a cseréje. Megtörtént az épület külső hőszigetelése, a padlásfödém hőszigetelése. A fentieken kívül sor került a helységek kisebb belső átalakítására, belső nyílászárók felújítására, korszerűsítésére. A mára elavult bútorzat cseréje, orvosi eszközök beszerzése is megvalósult. Az épület felújításán túl a beruházás során a meglévő kerítés elbontásra, az ingatlanhoz kapcsolódó zöldterület parkosításra került. A jogszabályban előírt számú személygépkocsi parkoló építés, ezenkívül járda, közlekedési út, útcsatlakozás építése is megtörtént. Az épületben iskola-egészségügyi rendelő került kialakításra, teljes belső átalakítással.

 

 Polgármesteri Hivatal hátsó
épületének felújítása
 Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
Támogatás: 16.386.358,-
Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat 
A beruházás a Polgármesteri Hivatal hátsó épületrészének a felújítására irányult, annak érdekében, hogy az épület gazdaságosan üzemeltethetővé váljon. A nyílászárók, illetve a hőszigetelések a régi kor technikáját tükrözték, a mai előírásoknak már rég nem feleltek meg, emiatt ezek cseréje is megtörtént.

 

 Tanyagondnoki szolgáltatás
bevezetéséhez mikrobusz beszerzése
 Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
Támogatás: 10.000.000,-
Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat 
A pályázati támogatásból tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához új gépjármű, valamint a biztonságos közlekedéshez szükséges kiegészítők beszerzésére került sor.

 

 Műfüves pályák kialakítása  MLSZ
Támogatás: 35.110.000,- forint
Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat 
Ebes Községi Önkormányzat támogatást nyert 2 db műfüves sportpálya került kialakításra. A fejlesztés összköltsége 49,4 millió forint, az önerő mérték 14.290.000,- forint. Az egyik műfüves pálya az általános iskola területén került kialakításra, mérete 12 x 24 méter, a másik a sportpálya területén épült, melynek mérete 22 x 24 méter.

 

 Alapszolgáltatási Központ
parkjának fejlesztése
MVH
Támogatás: 7.394.225,-  forint 
Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat 
A fejlesztés keretében az Alapszolgáltatási Központ parkjában kiépítésre került 6 db parkoló, melyből egy mozgáskorlátozott, a hozzá tartozó bekötő úttal. A parkban a felújítás keretében őshonos növények kerülnek beültetésre, valamint egy darab hat állásos kerékpártároló, 1 darab filagória és 9 darab kerti pad kerül elhelyezésre.
A pályázati támogatásból tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához új gépjármű, valamint a biztonságos közlekedéshez szükséges kiegészítők beszerzésére került sor.

 

Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítéssel egybekötött rekonstrukciója ÉAOP – 4.1.1
Támogatás: 460,191 millió forint 
Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat 
Az ebesi általános iskola épülete 1967-ben épült.  2006-ban a kistérségben elsőként megindult a kéttannyelvű oktatás felmenő rendszerben, melynek során csoportbontásban tanítják a gyermekeket. A csoportbontás következményeként tanteremhiány alakult ki az iskolában.  A tanteremhiány mellett súlyos problémaként jelentkezett, hogy a meglévő épületek elavultsága miatt jelentősen megnövekedtek az épület fenntartási költségei.
Ebes Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, melyen 460 millió forintot nyert az épület bővítésére és felújítására. Az 596 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból megtörtént a régi épület teljes körű felújítása, valamint 843,06 négyzetméterrel történő bővítése. Az általános iskola tanévnyitóval egybekötött ünnepélyes átadására 2011. augusztus 27-én került sor. A fejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program 4.1.1/2/2F-2f-2009-0005 Oktatási – nevelési intézmények fejlesztése c. pályázati konstrukció keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Piac épület építés Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Beruházásra eső támogatás:
32,235 millió forint
Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat
Ebes Községi Önkormányzat 44.470.521,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások keretein belül az Ebes, Rákóczi u. 6. szám alatt Piaccsarnok kialakítására, valamint a község központjában térelemek cseréjére. A fejlesztési forrásból jelenleg a Piaccsarnok épülete készült el, melynek összege 53.214.925,- forint. Az épületben 5 darab üzlet került kialakításra saját szociális helyiséggel, piacfelügyelő szoba, kazánház, fedett és nyitott elárusító tér, női és férfi, valamint mozgáskorlátozott WC. Az üzletekben internet-elérési lehetőség, valamint vagyonvédelmi rendszer került kiépítésre. Az árusítótér, valamint az üzletek bejáratait kamera-rendszer figyeli.  Az üzletek és a piac egész területe úgy lett kialakítva, hogy mozgáskorlátozott személyek is használni tudják, az ajtók küszöb nélküli, 1 m-es szabad nyílással kialakítottak, valamint burkolat-váltások esetében is figyelembe lettek véve a hatályos előírások.  A fentieken kívül 17 db parkoló kiépítése is megtörtént, melyből 1 db mozgáskorlátozott. A fűtés- és használati melegvíz előállítására szolgáló 6 m2 felületű vákuumcsöves napkollektor került felszerelésre a déli tetőfelületre és hozzá a 300 l-es puffer-tartály kerül beszerelésre. Az üzletek, iroda és a vizesblokkok fűtését kondenzációs fali gázkazánnal biztosítjuk.   A fejlesztés megvalósításával egy színvonalasan kialakított épülettel gazdagodott településünk.

 

Szökőkút és térburkolat építése  MVH
Támogatás: 50,365 millió forint
 Beruházó:
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 2011. május 31-én 100%-os támogatási intenzitás mellett 50,3 millió forintot nyert a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól Ebes központi terének fejlesztésére. A parkban 2000-ben került felavatásra a 6 méter magas, márványkő talapzatú Széchenyi szobor, melyet szintén a most átadásra kerülő mű alkotója, Győrfi Lajos készített. A jelenlegi fejlesztés magában foglalja a Széchenyi szobor előtti 200 négyzetméter nagyságú terület kiegészítő burkolását. Megvalósításra került továbbá egy díszkút és a környezetének kialakítása, melynek révén a lehetőség nyílik a gyermekek, fiatalok, kismamák, idősek pihenésére, szabadidejük kellemes eltöltésére. A szökőkút előtt elhelyezésre került faragott ivókútból olthatják szomjukat az erre járók. A díszkút kávája süttői kemény mészkő, tömbkövekből ívesen faragva, kőcsapolással. A látványelemek „halászháló halakkal” öntött bronzból készültek. A díszkút előtt található ivókút a nagy medencéből kiugrott folyami harcsát ábrázol. A tardosi „őszilomb” antikolt burkolattal ellátott teret ívesen faragott padok, nosztalgikus kandeláberek veszik körül. A beruházás idén márciusban indult, melynek kivitelezője a Tömb 2002 Szolgáltató Kft. volt. A műalkotás avatására, ünnepélyes átadására 2012. augusztus 4-én került sor.

 

Béke utcai játszótér építése FVM – EMVA Falumegújítás és fejlesztésTámogatás: 42,725 millió forint Beruházó:
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
A településen évről-évre nő a gyermeklétszám, ebből adódóan a játszóterek iránti igény is. Három korcsoport igényeit kielégítő magas színvonalú játszótéri beruházás valósult meg Ebesen 42,7 millió forintból 100 %-os támogatási intenzitással, uniós támogatásból.
2011. szeptember 13-án kezdődött meg az FVM Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretében Falumegújítás és fejlesztés célterületen megvalósult projekt, a 836/3 helyrajzi számú területen a Béke utcai játszótér építése. A közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező az S-Tér Kft. lett, akik HAGS játékokból alakították ki a drótkötélpályás, egyedi játékvár kombinációt, homokozót, biciklis körforgót, több korcsoportos hintákat is tartalmazó, mintegy 13 db játéból álló új játszóteret. A pályázat magában foglalt még padok, ivókút kihelyezését, sétány, kandeláberek, kerékpártámasz, valamint parkosított pihenőrész és kerítés kialakítását.
A gyerekek 2011. november 2-ától vehették birtokba a Béke utcai játszóteret.

 

Kondipark és játszótéri WC építés MVH
Támogatás: 2.996.000,- forint
Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat
Az Ebes, 232. helyrajzi szám alatt található közparkban egy kondiparkot alakítottunk ki. A területen már van egy játszótér a 0 – 8 éves gyermekek számára. Fontos feladatunknak tartottuk, hogy a nagyobb gyermekek, kamaszok, esetleg felnőttek számára is nyújtsunk szabadtéri mozgáslehetőséget. Erre kiváló lehetőséget ad, a már említett kültéri, négy évszakos tornapálya. A kondiparkban található eszközökön elvégezhető gyakorlatok lényege, hogy mindenki saját testsúlyával végezheti azokat, s életkortól, edzettségi állapottól függetlenül mindenki megtalálhatja a neki megfelelő, testhezálló feladatokat, amelyek minden izomcsoportot megmozgatnak. A szabadtéri kondiparkban az év jelentős részében szabad levegőn sportolhatnak a testmozgásra vágyók. A szerek rendeltetésszerű használata mellett évtizedekig használhatóak. A fejlesztés összege: Bruttó: 1,905 millió forint.
A fejlesztés keretében kialakításra került külön női és férfi mosdó is. Erre azért van szükség, mivel a korábbi WC épület már nem felelt meg a kor követelményeinek (az épület állaga jelentősen leromlott, elavult, az épületben nem volt vízhasználati lehetőség) ezért elbontásra került. Az új mosdó helyiség a sportház egy kívülről megközelíthető helyiségében kerül kialakítása, hozzáférést biztosítva a parkba látogató gyermekek, felnőttek számára. A vizesblokk kialakításának összege: Bruttó 1,9 millió forint.

 

Napelemes rendszer telepítése az Arany János Magyar-Angol KétTanítási Nyelvű Általános és Művészeti Iskola épületére KEOP-4.10.0/N/14-2014-0192
Támogatás: 35,473 millió Ft
Beruházó:
Ebes Községi Önkormányzat
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukció keretébenNapelemes rendszer telepítésére került sor az Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Művészeti Iskola épületére.Az építési munkák magukba foglalták az 50 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítését, a telepített eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzését, a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési munkálatok kivitelezését, valamint a telepített rendszer beüzemelését. A kivitelezés során felszereltek 200 db, 50 kW összteljesítményű napelemet, 3 db invertert és elvégezték a szükséges biztonságtechnikai méréseket is. Az üzembe helyezést követően 2015. július 29-én megtörtént a végleges műszaki átadás-átvétel, a 4 napos próbaüzem pedig 2015. augusztus 2-án fejeződött be sikeresen.

Saját forrásból megvalósított beruházások:

Ebes Fűzfa utca szennyvíz-elvezetés létesítése:
A település feltáró utcáinak szennyvíz-elvezetés létesítésének részeként a Fűzfa utca újabb szakaszán készült el a szennyvízcsatorna, melynek során 4 telek került rákötésre a települési hálózatra.
A csatorna műszaki jellemzői: 33 fm D200 KG-PVC csatorna és a hozzá kapcsolódó 4 db bekötés D160 KG-PVC
A csatorna építése 1.270.000,- Forintba került.

Ebes, Gárdonyi utca út és csapadékvíz elvezetés építése:
Az elkészült út főbb jellemzői: 5,0 m széles tetőszelvényes kialakítású aszfaltozott (terv szerinti rétegrend) útburkolat készül 1-1 m földpadkával.
Az elkészült vízelvezetés főbb jellemzői: Az út mindkét oldalán végigvezetett földmedrű vízelvezető árok készült. A kapubejárók alatt és az út alatti átvezetéseknél beton átereszek épültek tervszerinti helyen és méretben. Az átereszek lezárása beton támelemekkel történt. A befogadó csatorna meglévő kör keresztmetszetű betoncsővezeték tisztítása teljes hosszon elvégzésre került, a nyitott részen „U” alakú beton mederelemből készült el a meder. A beruházással egy időben elkészültek a kis és nagykapu bejárók a következő módon. A nagykapu bejárók aszfalt burkolatot kaptak amennyiben a beruházás előtt azok burkoltak voltak. A korábban földes kapubejárók helyreállítása teherbíró zúzottkővel történt. Az út és vízépítés bekerülési költsége: Bruttó 33.100.000,- Ft.

Ebes, Vadas utca út és csapadékvíz elvezetés építése:
Az elkészült út főbb jellemzői: 5,0 m széles tetőszelvényes kialakítású aszfaltozott Alkotmány utcától északra 1-1 m földpadkával és 4,0 m széles szintén tetőszelvényes kialakítással Ady-Alkotmány utcák közötti szakaszon (terv szerinti rétegrend) útburkolat készült 1-1 m zúzott kő padkával. Az elkészült vízelvezetés főbb jellemzői: Az út mindkét oldalán végigvezetett földmedrű vízelvezető árok készült. A kapubejárók alatt és az út alatti átvezetéseknél beton átereszek épültek terv szerinti helyen és méretben. Az átereszek lezárása beton előfejekkel történik. A beruházással egy időben elkészültek a kis és nagykapu bejárók a következő módon. A nagykapu bejárók aszfalt burkolatot kaptak amennyiben a beruházás előtt azok burkoltak voltak. A korábban földes kapubejárók helyreállítása teherbíró zúzottkővel történt. A út és vízépítés bekerülési költsége: Bruttó 78.105.000,- Ft.

Ebes, Sportpálya járda építés:
Az újonnan elkészült 20×40 m-es műfüves focipálya a sportháztól történő megközelítéséhez készült el az 1,0 m széles és 120 fm hosszon térköves járda. A munkák bekerülési költsége bruttó 1.500.000 Ft

Ebes Nagypark elektromos ellátása:
Az elkészült közösségi tér használatát biztosító elektromos ellátásához szükséges beruházás során 3x25A teljesítménnyel 3 db csatlakozó szekrény készült, ami biztosítja rendezvények elektromos szükségletét.
A munkák bekerülési költsége bruttó 609.600 Ft

Ebes Platán sori közvilágítás kiépítése:
Az újonnan elkészült platánsori csomópont és annak közvilágítását folytatva megépítjük a Platánsor teljes hosszán (Kossuth utcáig) a közvilágítást a csomóponti műszaki tartalom szerint. A közvilágítás magába foglalja mindkét oldali buszmegállók megvilágítását is.
A beruházás költsége: 9.385.300,- Ft.

Ebes Platán sori buszmegálló építése:
A településen áthaladó buszjáratok nyomvonalának megváltoztatása érdekében új buszmegálló építésére volt szükség. A meglévő Platán sori buszmegállóval eltoltan szemben készült el az új buszmegálló a hozzá vezető járdával. A buszmegálló forgalmi sáv szélesítéssel készült, 21 m peronhosszal, 7-7 m be-ki hajtóval. Az utasok védelme érdekében fedett utas várót telepítettünk.
A munkák bekerülési költsége bruttó 2.000.000,- Ft

Ebes Ipartelepi út stabilizálása, tovább burkolt gyalogjárda építése:
A Szepes utca folytatásában a sajtgyár mellett elhaladva csatlakozik a meglévő aszfaltozott ipartelepi úthoz a korábbi földút. Az út használhatósága érdekében volt szükség annak stabilizálására, profilozására. Az út mellett párhuzamosan készült el 1,5 m széles és az út hosszával megegyező 615 m hosszú aszfaltozott gyalogjárda. A kialakított makadám út szélessége 5,0 m, az út mellett kétoldalt 1-1 m széles földpadka, illetve járda és az út között szikkasztó árok készült. A járda egyenletes magassági vezetése földrézsű bővítésére volt szükség.
A munka bekerülési költsége: 15.044.831,- Ft.

Ebes úttervek készítése:
A belterületi utcák aszfaltozása érdekében újabb három utca út és csapadékvíz elvezető terve készült el. A három utca: Tavasz, Bartók Béla és Szoboszlói. A Szoboszlói utca terve úgy készült el, hogy az csatlakozik a Platán sor burkolt útjához. Jelenleg az utak engedélyeztetése van folyamatban.
A tervezés bekerülési költsége bruttó 2. 984.000,- Ft

Ebes járda felújítás és aszfaltozás:
A közelmúltban új aszfalt réteget kapott a Petőfi utca 550 m hosszon, József Attila utca 440 m és Bocskai utca egy szakasza 120 m hosszúságban. Új járda épült szintén aszfaltozott kivitelben a Vérvölgy utca Bocskai –Rákóczi közötti szakaszán 177 m hosszúságban és 1,1 m szélességben. A beruházás bekerülési költsége bruttó 7. 571.289,- Ft.2016-ban új aszfalt réteget kapott a Vérvölgy utca 440 m hosszon 0,8-1,30 szélességben. A beruházás bekerülési költsége bruttó 2.323.465 Ft.

Ebes útalapos útjainak gréderezése:
A korábbi éveknek megfelelően idén áprilisban az útalapos utak újbóli profilozását, kátyúzását, kőpótlását végeztettük el. A téli időszakot követően ismételten szakkivitelező vállalkozástól rendeltük meg a település valamennyi útalapos útjának gréderrel történő profilozását egyidejűleg annak tömörítését, zúzottkővel törtnő kátyúzását, pótlását. A felújítás valamennyi útalapos utcát érintette (feltáró utcákat is). Az profilozással érintett lakóutak hossza összesen 5402 fm, az utak szélessége változó 3-5 m így az elvégzett felület 26,918 m2. A gréderezésen túl szükségessé vált a kátyúk megszüntetésére 560 m2-en zúzottkő illetve mart aszfalt terítéssel 5 cm vastagságban.A karbantartást követően a Széchenyi utca mart aszfaltos útterítését is elvégezzük 5 cm vastagságban tömörítve 330 fm hosszon 4,5 m szélességben.Az így elvégzett útfelújítás a településnek 3,2 millió Ft-ba került.

www.ebesitv.hu

Archívum