Önkormányzat Információs Portál

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00001 (Óvoda)

 

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde felújítása, bővítése

Kedvezményezett neve: Ebes Községi Önkormányzat
A projekt címe:Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde felújítása, bővítése
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00001
Megvalósulási helyszín: 4211 Ebes, Ady Endre 9-11. sz.
A szerződött támogatás összege: 300.000.000Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.április

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy az intézmény a település lakossága számára a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtson az óvodás korú gyermekek és családjuk számára. Az óvoda bővítésével megoldható a zsúfoltság kezelése, valamint a hiányzó helyiségek (pl. tornaszoba, nevelőtestületi szoba, fejlesztő szoba) pótlása, mellyel az óvodai nevelés magasabb színvonalon kerül majd megvalósításra. A férőhelybővítéssel a jelenlegi 150 férőhellyel szemben a bővítést követően 175 férőhely áll majd rendelkezésre. A projekt az óvoda egységesítésére, felújítására irányul, mert az óvoda 6 csoportja két egymás melletti, de különálló épületben üzemel, egyes helységcsoportok épületen belül nem átjárhatóak. Az önkormányzat célja az, hogy a két épület egy egységként tudjon működni.
A beruházás keretében az alábbi fejlesztések kerülnek megvalósításra: napelemes rendszer kialakítása; tornaszoba kialakítása; orvosi szoba kialakítása; egyéni fejlesztő szoba kialakítása; eszközbeszerzés: főzőkonyha teljes körű technológiai felújítása; parkolóhely kialakítása.

2018. február

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel megkötésre került a vállalkozói szerződés. A projekt kivitelezése elkezdődött, az óvodában jelenleg is folyó munkálatok miatt az óvodások átmenetileg a nemrég elkészült Bentlakásos Idősek Otthonában kaptak helyet. A kivitelezési munkálatok előreláthatólag 2018. augusztus hónapban befejeződnek.

2018. szeptember

A projekt kivitelezése befejeződött. Az elkészült épület átadásra került 2018. szeptember 01-jén. Szeptember 03-án sikeresen kezdetét is vette az oktató-nevelő munka a felújított és kibővített óvodában.

-Bontási jegyzőkönyv:

Óvoda meghívottak:

-Összegzés ajánlatok elbírálásáról:

Ajánlattételi felhívás:

Közbeszerzési dokumentumok

-Vállalkozási szerződés

 

 

www.ebesitv.hu

Archívum