Önkormányzat Információs Portál

Római Katolikus Egyházközség

Szentmise rendje:
Minden vasárnap az ebesi Szent Lőrinc Katolikus Templomban 11.00 órakor veszi kezdetét a szentmise. Minden hónap második vasárnapján görög rítusú.

Bemutatkozás:
A templom 1997-1998-ban épült. 1998-ban szentelte fel Bosák Nándor püspök. A község központjában fekszik (Ady E. u. 6.) Közadományból, külföldi segítséggel (Svájc; Meilen) hagyományos stílusban épült, de modern beosztásban. (90 + 30 férőhelyes) Tervezte: Kováts Ákos. Belső építész volt: Mohácsi Péter. A színes-üveg ablakokat Szabó Erzsébet készítette. Az oltár tűzzománcai Lőrincz Vitus munkái. A 270 kg-os harang Szent Miklós nevét viseli, a 400 évvel ezelőtt lerombolt István-kori templom emlékére. (Öntötte: ifj. Gombos Miklós).
A templomot építtető és annak lelkipásztori szolgálatát ellátó, Orosz Lőrinc prépost, plébános nyugalomba vonulása után, az ebesi katolikus közösség lelkipásztori ellátása a debreceni Szent Család Plébániához került 2017. augusztus 1-el.

Kapcsolat – elérhetőség:
A Szent Család Plébánia plébánosa: Fodor András
Kisegítő lelkész: Nagy László Levente Pál karmelita
Telefon: +36 52 491 060
Email: szentcsalad.plebania@upcmail.hu
Az ebesi szentmiséket a kisegítő lelkész végzi, de a közösség hivatalos képviselője és lelkipásztori felelőse a plébános. Hitéleti és lelkipásztori ügyek intézhetők helyben, a vasárnapi szentmisék után vagy telefonon és e-mailen.”

www.ebesitv.hu

Archívum