Önkormányzat Információs Portál

Ipari park bemutató

Tájékoztató ipartelepünkről

Ebes Község az alábbi lehetőségeket kínálja az iparterület iránt érdeklődő befektetők számára:

  • Gyors ügyintézés
  • Kiépített infrastruktúrális lehetőségek,
  • Kiváló közúti- légi- vasúti megközelíthetőség,
  • Sík terepviszonyok,
  • Zöldmezős beruházási lehetőségek,
  • Minőségi és olcsó humán erőforrások,
  • Nagyvárosok közelsége: Hajdúszoboszló 8 km, Debrecen: 12 km.

A település földrajzi és infrastrukturális adottságai a megye két legnagyobb városa – Debrecen és Hajdúszoboszló – közelsége miatt kiemelkedő. Ebes Debrecentől 12, Hajdúszoboszlótól pedig 8 km távolságra helyezkedik el.ipari_park_latkep
A település belterülete a 4-es számú főközlekedési út és a Budapest-Záhony vasúti fővonal között fekszik, melyekhez közvetlenül kiépített úttal illetve iparvágánnyal csatlakozik.
A legközelebbi autópálya-csatlakozás (M35) 6 km-en belül található, ami a megközelíthetőséget és a szállítmányozást is jelentősen megkönnyíti.
Debrecen Nemzetközi Repülőtere 17km-re található jelenleg, viszont az M35 autópálya Berettyóújfalu felé történő folytatása során csupán 7 perces autóúttal könnyen elérhető lesz.
A település mukanélküliségi rátája 12,3%-os. Ebesről mintegy 2000 ember ingázik naponta a környező városokba dolgozni, amely jelentős helyi munkaerő-tartalékot jelent.

ipari_park_terkep

 

A település belterületében a 4. sz. főútvonal és a lakóterület között, valamint a belterület keleti (Debrecen felöli) oldalán található a közel 72 ha -os területű ipartelepünk. Jelenleg még gazdára váró területünk 41,5 ha.
A telepen már működő cégek között van a Curver Magyarország Kft., mely háztartási műanyagtermékeket állít elő, a Szálka 96 Kt. logisztikai központja, a Mol bázistelep, a Magyar Sajt Kft. olasz tulajdonú sajtgyára, a Roland autókereskedés, valamint több kisebb helyi vállalkozás telephelye.
A megvételre ajánlott területek 6 000 m2-től egészen 120 000 m2-ig igény szerint kialakítható méretűek. A területeket jellemzi a jó közművesítési lehetőség, a sík terepviszony, kiváló megközelítés.

Településünkön az adók mértéke a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott maximálisan kiszabható adó mértéknél jóval alacsonyabb. Iparűzési adó 1,6 % és az építményadó 600,- forint minden megkezdett hasznos m2-ként.

 

Az iparterületen 6 bar nyomású 110 mm átmérőjű gázvezeték áll rendelkezésre (jelenleg 210 m3/h helyi felhasználással). Az Ivóvíz kutak kapacitása: 1500 m3/d (jelenlegi felhasználás 780 m3/d). Elektromos energiaellátás tekintetében az országos 110 kV-os hálózat megcsapolásával tetszőleges teljesítmény áll rendelkezésre. Szennyvízelvezetés rendelkezésre álló kapacitása: 1000 m3/d (jelenlegi terhelés 600 m3/d).

A területek beépíthetőségére az alábbi előírások vonatkoznak.

A 4-es számú főút és a település közötti területen 6 ha 3862 m2 található, mely  a Helyi építési szabályzat és szabályozási terv szerint Gk terület, tehát Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna.
A zóna elsősorban a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, tehát kereskedelmi célú épületek elhelyezésére szolgál, de elhelyezhetők igazgatási, egyéb irodaépületek, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmények.
A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de csak a bruttó épület-szintterület 10 %-áig építhetők.
Itt szabadon állóan, 50 %-os beépítettséggel, 25 % zöldterületi lefedettséggel és 4,5-7,5 m építménymagassággal lehet építeni épületet minimum 1500 m2 és 2500 m2-es területeken.
A területek megközelíthetősége jelenleg a merőleges utcákról lehetséges: Szent István, Ifjúság, Gázláng, Bartók és Kölcsey utca.
A közművel való ellátása szintén ezekről az utcákról történhet.

A település belterületétől keletre összesen 34 ha 9646 m2 található. Itt szintén a Gk terület, tehát Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna előírásainak megfelelően lehet építeni.
Itt szintén szabadon állóan, 50 %-os beépítettséggel, 25 % zöldterületi lefedettséggel, viszont 7,5- 10 m építménymagassággal lehet építeni épületet minimum 1500 m2, 2500 m2 és 5000 m2-es területeken.

Amennyiben felkeltette rövid tájékoztatóm az érdeklődésüket, bővebb felvilágosítást személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Ebes, Széchenyi tér 1. szám) vagy telefonon a 06-30/948-0481 –telefonszámon állok rendelkezésükre.

Szabóné Karsai Mária
polgármester

„Hirdetmény

Ebes Községi Önkormányzat az Ebes belterület 424/19. hrsz. alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű 5051m2 alapterületű ingatlant bérleti szerződés keretében történő hasznosításra meghirdeti. A bérelt ingatlanon megvalósítani kívánt tevékenység/beruházás ismertetését és a megajánlott havi bérleti díjat (legalább 50.-Ft+ÁFA/m2/hó) is tartalmazó ajánlatok benyújtásának határideje 2019. február 27. 14:00 óra. A cégszerűen aláírt ajánlat benyújtható a Polgármesteri Hivatalban írásban, vagy az eredeti ajánlat szkennelt másolataként elektronikus formában az ebesoffice@t-online.hu e-mail címre. További információ az 52/565-048-as telefonszámon.”

 

www.ebesitv.hu

Archívum