Önkormányzat Információs Portál

Vidékfejlesztési Program

 

 

 

 

 

Ebes 015/94 hrsz. Mezőgazdasági és Iparterületeket feltáró út és
csapadékvíz elvezető fejlesztése, valamint önkormányzati utak
karbantartását biztosító erőgép és munkagép beszerzése

Kedvezményezett neve:Ebes Községi Önkormányzat
Pályázati felhívás neve, kódszáma:Vidékfejlesztési Program -A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt címe:Ebes 015/94 hrsz. Mezőgazdasági és Iparterületeket feltáró út éscsapadékvíz elvezető fejlesztése, valamint önkormányzati utakkarbantartását biztosító erőgép és munkagép beszerzése
Projekt azonosítószáma:1824302282
A szerződött támogatás összege:32 798 756 Ft
A támogatás mértéke: 90 %
Projekt forrásai:Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat
Projekt befejezési dátuma:2018.09.15.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében Ebes 015/94 hrsz-ú mezőgazdasági és ipariterületeket feltáró külterületi út és csapadékvíz elvezető fejlesztése,valamint az önkormányzati utak karbantartását biztosító erőgép ésmunkagép beszerzése valósult meg.

Első célterület:

A fejlesztés célja Ebes területén, egy olyan biztos forgalmat bonyolító mezőgazdasági, ipariterületekre vezető út felújítása és hosszútávon történő üzemeltetése, mely az útkörnyezetében lévő vállalkozásokhoz, telephelyekhez való eljutást segíti.

A megépített út 6,00 méter szélességgel, és 1-1 méter széles,10 cm vastag stabilizált útpadkával épült ki 8 méter széles koronaszélességgel. A burkolat oldalesése egyoldalú 2,5%, a padka oldalesése 5%. Forgalmi sávok száma: kettő. Az út csapadékvíz elvezetése szikkasztással történik. A 0+021 km. szelvény jobb oldalon található közvilágítási oszlop védelmében, annak közelsége miatt a jobb oldalon 10 méter hosszban kiemelt állószegély épült. A stabilizált útpadka teherbíró kivitelben készült.

Második célterület:

Ebes Község közigazgatási területéhez mintegy 25km úthálózat tartozik, mely folyamatos karbantartást igényel. A csapadékos őszi betakarítási szezonbanaz átázott földutak állapotát jelentősen rontják az ott közlekedő járművek, így tavasszal a legfontosabb műveletek közé tartozik azok karbantartása, rekonstrukciója, javítása. A kialakult nyomvályúkat, leghatékonyabban gréder lappal lehet kiegyenlíteni. A téli időszakban pedig nagy segítségetjelent a hó miatt járhatatlan utak letakarításában is. Ezen munkálatokhoz elengedhetetlen volt 1 db John Deere 3045R bukókeretes traktor,valamint 1db Selvatici MS 200 függesztett gréderlap beszerzése.

A Projekt szakmai résztvevői:
Beruházó:Ebes Községi Önkormányzat
Kivitelező:Cívis-Út Kft.
Műszaki ellenőrzés:Csi-Ri’ 97Bt.
Projektmenedzsment: HBMFÜ Nonprofit Kft.

Széchényi Ferenc Tájmúzeum és Községi Könyvtár fejlesztése
Kedvezményezett neve: Ebes Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-40-2-17kódszámú, Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete – Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés című felhívás alapján
Projekt címe: Széchényi Ferenc Tájmúzeum és Községi Könyvtár fejlesztése
Projekt azonosítószáma:1915142865
A támogatás összege: 6 597 429Ft
A támogatás mértéke: 85 %
Projekt forrásai: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat
Projekt befejezési dátuma: 2020.09.07.
Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében Ebes, Ady Endre utca 6-8. szám alatt található Széchényi Ferenc Tájmúzeum és Községi Könyvtárudvarára elhelyezésre került egy lengőteke, valamint egy 10 személyes szalonnasütő padokkal, továbbá környezethez illő új kerítés építésére is sor került.

A térség élhetőbbé, szebbé vált az új kerítés megépülésével, és az eszközök beszerzésével, mely hozzájárul a tájmúzeum és községi könyvtár látogatottságának emeléséhez. Az új elemek megjelenésével a község arculata is megváltozott, az Ebes szívében lévő központi épület környezete teljesen megújult.

A Projekt szakmai résztvevői:
Beruházó:EbesKözségi Önkormányzat
Kivitelező: Kasok Bt.
Műszaki ellenőr:Simkontroll Kft.

www.ebesitv.hu

Archívum