Önkormányzat Információs Portál

Ebesi Községgondnokság Kft.

Az Ebesi Községgondnokság Kft. 1998-ban alakult. A Kft. elsősorban a település közfeladatainak ellátását végzi. Így az Ebesi Községgondnokság Kft. üzemelteti az Ebesi Köztemetőt, valamint az AKSD Kft.-vel együttműködve szervezi a szemétszállítást, végzi a település közparkjainak, zöldterületeinek fenntartását, a település virágosítását, erdőgazdálkodási feladatokat lát el, valamint a Rákóczi utca 12. szám alatti irodaházban ingatlan bérbeadással foglalkozik.

Ebesi Községgondnokság Kft. székhelye:
4211. Ebes, Széchenyi tér 1.

Elérhetőségek:

 Iroda

4211 Ebes, Széchenyi tér 1.
Telefon: 06-52/366-992
Fax: 06-52/366-992
E-mail: ebes.gondnok@gmail.com

weboldal: https://www.ebesikozseggondnoksag.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő:  8.00-12.00
Kedd:  ügyfélfogadás szünetel
Szerda:  8.00-12.00; 13.00-17.30
Csütörtök:  13.00-16.00
Péntek:  8.00-11.00

A 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott adatok közzététele:

Vezető tisztségviselő (ügyvezető):

Molnár Ágnes
Telefon: 06-30/985-4997
Fax: 06-52/366-992
E-mail: ebes.gondnok@gmail.com

Az ügyvezető munkabére havi bruttó összege: 310.000,-Ft
Munkaköri feladatai:
• a Társaság működésének irányítása,
• a Társaság képviselete, aláírási, utalványozási jog gyakorlása,
• a Társaság munkaszervezetének kialakítása,
• a Társaság munkavállalói felett a munkáltató jog gyakorlása,
• az Alapító által jóváhagyott üzleti terv végrehajtása, betartása,
• mérleg, vagyonkimutatás elkészítése, gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek a vezetéséről.

Felügyelő Bizottsági tagok:

  • Csiszárné Józsa Emma FEB elnök (megbízási díja: havi bruttó 15.000.-Ft)
  • Kiss Lajosné FEB tag (megbízási díja: havi bruttó 10.000.-Ft)
  • Biró Sándorné  FEB tag (megbízási díja: havi bruttó 10.000.-Ft)

Az Ebesi Községgondnokság Kft. Javadalmazási Szabályzata

Temetőgondnok, kegyeleti ügyintéző

Tömöri Gergő
Telefon: 06-30/422-8412

Temető nyitva tartása:

  • október 15. – március 15-ig: naponta 8.00 órától 16.00 óráig, kivéve október 31 – november 2. között, amikor 8.00 órától 20.00 óráig,
  • március 16. – május 31-ig: naponta 8.00 órától 18.00 óráig
  • június 1. – augusztus 31-ig: naponta 7.00 órától 20.00 óráig
  • szeptember 1. – október 14-ig: naponta 8.00 órától 18.00 óráig.

Kegyeleti ügyintézés munkanapokon 8-16 h között.

Ebesi gyógyszertár fejlesztése
Kedvezményezett neve: Ebesi Községgondnokság Kft.

Pályázati felhívás neve, kódszáma: A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-40-1-17 kódszámú, Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete – Térségi vállalkozásfejlesztés, induló és működő vállalkozások támogatása, megújuló erőforrások alkalmazásával című felhívás alapján
Projekt címe: Gyógyszertár épületének felújítása Ebesen
Projekt azonosítószáma: 1935261155
A támogatás összege: 7 216 373 Ft
A támogatás mértéke: 85 %
Projekt forrásai: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat
Projekt befejezési dátuma: 2020.05.20.
Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében Ebes, Kossuth utca 6. szám alatt található gyógyszertár épületének teljeskörű külső felújítása. A fejlesztés során a nyílászárók részbeni cseréje, az épület szigetelése és nemes vakolattal történő burkolása valósult meg.

Cél:
A fejlesztés célja Ebes szívében, egy központi épület felújítása volt, mely hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. A beruházással megszépült Ebes településképe. Hosszútávon az épület üzemeltetése gazdaságosabbá vált, hiszen a beépített nyílászárók és az épület szigetelése hatékonyabbá teszi az energiafelhasználást.

A Projekt szakmai résztvevői:
Beruházó: Ebesi Községgondnokság Kft.
Kivitelező: Euro-Mádi Kft.
Műszaki ellenőr: Simkontroll Kft.

www.ebesitv.hu

Archívum