Monthly Archives: október 2020

FELHÍVÁS – Szociális tűzifa

Tisztelt Ebesi Lakosok!

A Belügyminisztérium ebben az évben is pályázatot írt ki az önkormányzatok számára a szociális támogatásként biztosítandó téli tüzelő kedvezményes beszerzésére. Az Önkormányzat a pályázat keretében 205 erdei köbméter tűzifa kiosztására nyert jogot. Az igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletet a Képviselő-testület elfogadta, a kérelem 2020. december 4. napjáig nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban. A kérelem minta elérhető a Hivatalban és IDE kattintva. 

dr. Morvai Gábor jegyző

KÖZLEMÉNY

településükön áramszünet várható 2020-10-22

településükön áramszünet várható 2020-10-21

képviselő-testületi meghívó

2020. október 21-én (szerda) 14:00 órakor tartandó testületi ülésre

 

Tájékoztatás optikai hálózat építéséről

Felhívás

Tájékoztatás KSH adatgyűjtésről

Tisztelt Ebesi Lakosok!

A Központi Statisztikai Hivatal Ebes településen 2020. szeptember 15. és december 31. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvétel harmadik hullámát.

A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek részt benne. Az országok összehasonlítható adatai hozzájárulnak a hatékonyabb pénzügyi döntések meghozatalához.
A Magyarországon felkeresendő több, mint 15 ezer háztartás kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtották végre.
A felvétel 2020. szeptember 15-től december 31-ig tart.

2020. szeptember 15. – november 30. között van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésére, az október 2-tól induló
terepmunka során fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel a kijelölt címeket, akik
közreműködésével november 30-ig interneten vagy december 31-ig személyes válaszadásra van mód. A válaszadás
önkéntes.
Az interjús kikérdezésben résztvevők 2000Ft értékű vásárlási utalványt kapnak, az interneten válaszolók nyereményjátékon vehetnek részt, ahol 10 db, egyenként 50 000 forintos vásárlási utalvány kerül kisorolásra.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül bocsátjuk az Európai Központi Bank rendelkezésére, pontosan követve a fenti törvényi előírásokat.

A lakosság és az önkormányzat részére hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30 óra, pénteken 8 és 14 óra között a +36 80 200 766-es (3-as mellék) ingyenes zöld számon adunk további felvilágosítást, valamint fordulhatnak hozzánk a lakinfo@ksh.hu e-mail címen is. Az adatfelvétellel kapcsolatosan a mibolelunk.ksh.hu internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

/KSH közlemény/

Hirdetmény Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyílvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

 

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS