Monthly Archives: november 2021

Ebesi Hírlap, 2021. november

Megjelent az Ebesi Hírlap 2021. novemberi száma, amely letölthető a következő linkről: Ebesi Hírlap, 2021. november

Önkéntes katonai szolgálat tájékoztató

 

 

Ismét lehet Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezni
Ismét Önkéntes Katonai Szolgálatra várja a jelentkezőket a Magyar Honvédség. Elsősorban azok érdeklődésére számítanak, akik nem jutottak be idén főiskolára, egyetemre vagy a tanulmányaikat valamiért el kellett halasztaniuk. A jelentkezés rajtuk kívül is mindenki előtt nyitva áll, aki még nincs 65 éves, büntetlen előéletű, rendelkezik bejelentett magyar lakcímmel és legalább általános iskolai végzettséggel. Az alapképzés 2022. január 05-én indul.
A program első ciklusát mintegy 500-an kezdték meg szeptemberben, a honvédség és a Honvédelmi Minisztérium ismét kiemelt érdeklődésre számít. A jelentkezést minél hamarabb el kell indítania annak, aki januárban szeretné megkezdeni a fél éves programot. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg.
Az első két hónapban a résztvevők alapkiképzést kapnak, majd eldönthetik, hogy maradnak ugyanazon a képzési helyszínen vagy más helyőrségben, speciális területen próbálják ki magukat. A résztvevők az alapokat az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred és az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred katonáitól sajátíthatják el. Aki a második hónap után speciális területet választ, akár ejtőernyős vagy búvár kiképzést is kaphat, de megtanulhat harcjárművet kezelni is. A hat hónap alatt és utána is bárki választhat más szolgálati formát, azaz dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, pályáját műveleti tartalékosként vagy területvédelmi tartalékosként folytatja.
A képzés első két hónapjában a fizetés a mindenkori minimálbér, amely a kormány döntése alapján 2022-től bruttó 200 ezer Ft. A program második részében a katonák már a garantált bérminimumra jogosultak havi fizetésként, ez bruttó 260 ezer Ft-ra emelkedik. A 25 év alattiak ennél is több pénzt kereshetnek, hiszen mentesülnek az SZJA fizetés alól. Ruházati ellátás, napi egyszeri meleg étkezés, utazási költségtérítés, valamint szükség esetén szociális támogatás is jár a résztvevőknek.
Az Önkéntes Katonai Szolgálatért a következő ciklusban is járnak a felvételi többletpontok. Aki sikeresen elvégzi a hat hónapos kiképzést, 32 pontot szerez, aki ezt követően plusz fél évet katonáskodik, 64 többletpontra jogosult. Jelentkezni december közepéig továbbra is a toborzó irodákban vagy a Magyar Honvédség Központi Online Toborzó Irodájában lehet, az onlinetoborzo@mil.hu címen. Az irodák elérhetőségei megtalálhatóak a megújult www.iranyasereg.hu oldalon.

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda
Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a
Telefon: 52/314-200; 30/815-0998
E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu
nyitvatartás:
hétfő-csütörtök: 08:00-15:30
péntek: 08:00-13:30

M35-354 csomópont átépítés lakossági tájékoztató

 

 

Eladó építési telkek

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2021. (XI. 17.) számú határozata alapján értékesítésre meghirdeti az alábbi belterületi építési telkeket:

1) ÉRTÉKESÍTÉS FELFÜGGESZTVE – 137/15. hrsz.

2) ELKELT – 1061/51. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.805.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_51_20211123

3) ELKELT – 1061/52. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.012.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_52_20211123

4) ELKELT – 1061/53. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.021.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_53_20211123

5) ELKELT – 1061/56. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.669.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_56_20211123

6) ELKELT – 1061/60. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.110.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_60_20211123

7) ELKELT – 1061/61. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.110.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_61_20211123

8) ELKELT – 1061/62. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.380.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_62_20211123

9) ELKELT – 1061/63. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.370.000,-Ft  Hirdetmeny_1061_63_20211123

10) ELKELT –  1061/64. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.000.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_64_20211123

11) ELKELT – 1061/65. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.000.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_65_20211123

12) ELKELT – 1061/66. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.000.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_66_20211123

13) ELKELT – 1061/67. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 4.500.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_67_20211123

14) ELKELT – 1061/68. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 4.500.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_68_20211123

15) FOGLALÓZVA – 1061/69. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 4.500.000,-Ft –  Hirdetmeny_1061_69_20211123

16) ELKELT – 1061/71. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.670.000,-Ft –  Hirdetmeny_1061_71_20211123

17) ELKELT – 1061/72. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.000.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_72_20211123

18) ELKELT – 1061/73. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.430.000,-Ft –  Hirdetmeny_1061_73_20211123

Az értékesítés feltételeit az egyes ingatlanokhoz tartozó hirdetmények tartalmazzák. Közös szabályok:

Az ingatlan megvásárlására irányuló vételi ajánlat kötelező tartalma, ajánlati biztosíték:

 • a vételi ajánlatot írásban, az ajánlattevő által aláírva,
 • zárt borítékban,
 • az ajánlattevő nevének, címének, a megajánlott vételár és a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számának pontos feltüntetésével kell benyújtani.
 • Az ajánlatban nyilatkozni kell az ajánlati felhívásban foglaltak maradéktalan elfogadásáról.
 • Legkésőbb az ajánlat benyújtásának napján a megajánlott vételár 10%-ának megfelelő ajánlati biztosítékot kell átutalással fizetni Ebes Községi Önkormányzat 59900036-11124481 számú bankszámlájára. A közleménynek tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét és a helyrajzi számot. Az ajánlati biztosíték nyertes ajánlat esetén foglalónak minősül, egyéb esetben az ajánlattevő részére 5 napon belül visszautalásra kerül.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló banki kivonat másolatát.
 • a borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és az ingatlan helyrajzi számát.
 • az érvényes vételi ajánlat a benyújtást követő 30. napig ajánlati kötöttséget eredményez, amely alapján az ajánlattevőt szerződéskötési kötelezettség terheli. Az ajánlat benyújtása az ajánlati kötöttség és az ajánlati felhívásban foglalt feltételek elfogadását jelenti.

Az ajánlatok benyújtása: az Ebesi Polgármesteri Hivatalban (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.) ügyfélfogadási időben az ajánlattevő vagy meghatalmazottja által személyesen, vagy postai úton.

A vételár megfizetése: A megajánlott vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 3 napon belül átutalással kell teljesíteni.

Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálása érkezési sorrendben történik. Az érkezési sorrend az ajánlati biztosíték beérkezésének időpontja alapján kerül megállapításra.

További információ: Szabóné Karsai Mária polgármester, telefon: 30/948-0481, 06-52-565-048

Ebes, 2021. november 23.

Dr. Morvai Gábor

jegyző

képviselő-testületi meghívó

 

2021. november 17-én (szerda) 14:00 órakor tartandó testületi ülésre

„Elfüstölt esélyek”

Álláslehetőség – szociális gondozó és ápoló

Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona
Szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére állást hirdet

A munkakör határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony a

házi segítségnyújtás szakfeladaton

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, napi 8 órás munkavégzéssel

A munkavégzés helye: Ebes Község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szociális gondozó feladatok ellátása, a házi segítségnyújtás tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása Ebes területén. Szociális segítés és személyi gondozás keretében gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásáról saját erőből nem képesek. Az ezzel járó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Középfokú képesítés, Szociális gondozó és ápoló, vagy ápolói képesítés
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság

A munkakör betölthető: 2021. november 08-tól

A munkakör betöltésénél előnyt jelent: helyi lakos, hasonló területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák: magasfokú empátia, tolerancia, jó problémamegoldó képesség

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Postai úton: Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

4211 Ebes, 4211 Ebes, Rákóczi út 7-9.

 • Személyesen: Erdei Andrásné intézményvezető

Ebes Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

4211 Ebes, Rákóczi út 7-9.

Benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

Az állással kapcsolatosan további információt Erdei Andrásné intézményvezető ad, az 52/565-071, 06/30 630-3079 telefonszámokon.