Önkormányzat Információs Portál

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletalapján

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletalapján

A 2020. május 18-án hatályba lépő, vészhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében az engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályifeltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt. A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül a Korm. rendelet tekintetében az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján,valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Az Ebesi Polgármesteri Hivatal felé elektronikus bejelentését a következő e-mail címen teheti meg:

bejelentes.ebes@t-online.hu

A beérkező bejelentésről a rendszer az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

A fenti szabályok az alábbi ügyekben NEM alkalmazhatók:
1. Anyakönyvi engedélyezés
2. Vezetékjog engedélyezés
3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
4. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
5. Földügyi és földforgalmi eljárások
6. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
7. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
8. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
9. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat-és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások

Ebes, 2020.május 17.

Dr. Morvai Gábor, jegyző

www.ebesitv.hu

Archívum