Önkormányzat Információs Portál

Álláslehetőség

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

                           a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. szeptember 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Rákóczi utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítői,Gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása. Családok, közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. Kapcsolattartás az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus képesítés,
 •       Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű Empatikus magatartás, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz, motívációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Andrásné nyújt, a 06/52 565-071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona címére történő megküldésével (4211 Ebes, Rákóczi utca 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AK/180-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

és

 •       Elektronikus úton Erdei Andrásné részére a postmaster@ebes-gondozasi-kozpont.t-online.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Erdei Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Rákóczi utca 7-9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.ebes.hu – 2020. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap. Sikeres pályázat esetén kérjük az eredeti iskolai bizonyítványt, személy azonosító okmányok bemutatását.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: www.kozigallas.hu (https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=udmf0uk3g9)

www.ebesitv.hu

Archívum