Önkormányzat Információs Portál

Családsegítő állás

Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatója

a Közlakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet

 

Családsegítő

munkakör betöltésére

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, várhatóan két évig tartó közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye: 4211 Ebes, Rákóczi u. 13.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: Szociális, mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára szociális segítőmunka biztosítása. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szociális képesítés, vagy bármely, a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítési követelménynek való megfelelés
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 • kiváló szintű, felelősségteljes, önálló munkavégzés és kommunikációs készség, pontosság
 • szociális érzékenység, empátia, jó problémamegoldó képesség, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • bizonyítványok, oklevelek másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§-ban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn vele szemben.
 • Büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton (Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona, 4211 Ebes, Rákóczi u. 7-9.)
 • Elektronikus úton (postmaster@ebes-gondozasi-kozpont.t-online.hu)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Andrásné intézményvezető nyújt, a

06- 52/565-071 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 20.

A munkakör betöltésének időpontja: 2020. június 2.

A döntés eredményéről minden pályázót értesítünk.

www.ebesitv.hu

Archívum