Önkormányzat Információs Portál

Eladó építési telek (foglalózva)

FOGLALÓZVA – Eladó építési telek Ebesen

 Részlet a hirdetményből (a teljes dokumentum letöltéséhez kattintson IDE):

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2022. (VIII. 24.) számú határozata alapján értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

 • Az ingatlan helye: Ebes belterület
 • Helyrajzi száma: 1061/57. hrsz.
 • Művelési ága (megnevezése): kivett
 • Megnevezése: beépítetlen terület
 • Telek területe: 770 m2
 • Tulajdonosa: Ebes Községi Önkormányzat 1/1 arányban
 • Értékesítési irányár (bruttó): 9.100.000.-Ft, azaz kilencmillió-egyszázezer forint (megajánlható legalacsonyabb összeg).

Ajánlattételi feltételek:

A vételi ajánlat kötelező elemei:

 • A vételi ajánlat kizárólag írásban, zárt borítékban, az ajánlattevő által aláírva lehet benyújtani.
 • A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és az ingatlan helyrajzi számát.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, a megajánlott pontos vételárat és a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát.
 • Az ajánlatban nyilatkozni kell az ajánlati felhívásban foglaltak maradéktalan elfogadásáról.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló banki kivonat másolatát.

Ajánlati biztosíték:

 • Legkésőbb az ajánlat benyújtásának napján az értékesítési irányár 10%-ának megfelelő ajánlati biztosítékot kell átutalással megfizetni Ebes Községi Önkormányzat 59900036-11124481 számú bankszámlájára. A közleménynek tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét és a helyrajzi számot. Az ajánlati biztosíték nyertes ajánlat esetén foglalónak minősül, egyéb esetben az ajánlattevő részére 5 napon belül visszautalásra kerül.

Ajánlati kötöttség:

 • az érvényes vételi ajánlat a benyújtást követő 60. napig ajánlati kötöttséget eredményez, amely alapján az ajánlattevőt szerződéskötési kötelezettség (a szerződés tervezete a hirdetmény mellékletét képezi) terheli. Az ajánlat benyújtása az ajánlati kötöttség és az ajánlati felhívásban foglalt feltételek elfogadását jelenti.

Az ajánlatok benyújtása: az Ebesi Polgármesteri Hivatalban (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.) ügyfélfogadási időben az ajánlattevő vagy meghatalmazottja által személyesen, vagy postai úton.

A vételár megfizetése: A megajánlott vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően legkésőbb 30 napon belül átutalással kell teljesíteni.

Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálása érkezési sorrendben történik. Az érkezési sorrend az ajánlati biztosíték beérkezésének időpontja alapján kerül megállapításra.

További információ: Szabóné Karsai Mária polgármester, telefon: 30/948-0481, 06-52-565-048

Ebes, 2022. augusztus hó 25. nap

Ebes Községi Önkormányzat

A hirdetmény közzétéve: 2022. 08. 25.

 

 

www.ebesitv.hu

Archívum