Önkormányzat Információs Portál

Figyelemfelhívás a méhpusztulásos esetek bejelentésével kapcsolatos közleményre

A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a méhpusztulási esetek
Hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzása, amikor is a méhészek gyakran tapasztalják a
méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása
érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék az eseteket a
Nébih Zöld Számán (06-80/263-244).
A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű növényvédő szer használat és az előírásoknak
megfelelő technológia alkalmazása. A szabályos felhasználás biztonságos és nem okozhat
méhmérgezést. Ha azonban a növényvédő szer kijuttatás méhelhulláshoz vezet, azt a méhészeknek
haladéktalanul jelenteniük kell az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok felé.
Az Agrárminisztérium tapasztalatai szerint az elmúlt években csupán a méhpusztulási esetek
töredékéről tájékoztatták a hatóságokat. A szakszerű kivizsgálás érdekében a szakminisztérium kéri,
hogy a méhelhullásokat a méhészek azonnal jelezzék.
A gyors bejelentés kiemelten fontos annak érdekében, hogy a szakemberek megtehessék a szükséges
intézkedéseket. A helyszíni szemle és a mielőbbi laboratóriumi vizsgálatok alapján ugyanis nagyobb
eséllyel tárható fel, mi okozta az állatok pusztulását. A bejelentési kötelezettséget törvény is előírja az
állattartók részére, de az esetekről való értesülés egyfajta visszacsatolás is a hatóságok számára.
A vizsgálati eredmények hosszú távon hozzájárulnak ahhoz, hogy minden szükséges intézkedést
megtehessenek a méhek védelme érdekében.
Ha valaki méhelhullást tapasztal, hívja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Zöld Számát – 06-
80/263-244!
A közlemény hivatalos elérhetősége:
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-nebih-zold-szaman-jelenthetoek-a-mehpusztulasi-esetek

 

www.ebesitv.hu

Archívum