Önkormányzat Információs Portál

Védelmi intézkedések

Tisztelt Ebesiek!

2020. június 17-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, amelynek következtében a korábban elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésre került. Alább a koronavírus elleni védekezés korábbi védelmi intézkedéseiről szóló tájékoztató található, amelyeknek jelentős része a veszélyhelyzetet megszüntető törvénnyel hatályát veszítette. Kérjük, hogy a tájékoztató elolvasása során legyen figyelemmel arra, hogy 2020. június 18. napjától első sorban a fenti törvényben foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekintetni!


 

A veszélyhelyzet időszaka alatt hatályban lévő intézkedések:

A korábban bevezetett kijárási korlátozás helyébe 2020. május 4-én új, enyhébb védelmi intézkedések léptek. A védelmi intézkedések újabb ütemével kapcsolatos szabályok 2020. május 18-tól hatályosak. A szabályokat az alábbiakban foglaljuk össze. Mivel a védekezéssel kapcsolatos jogszabályok folyamatosan módosulnak, az aktuális információkért kérjük látogassák meg a koronavirus.gov.hu hivatalos kormányzati információs oldalt.

Jogszabályok:

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről (hatályos 2020. május 4-től)

207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések következő üteméről (hatályos 2020. május 18-tól)

A legfontosabb rendelkezések:

• Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.
• Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
• A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok, szabadtéri játszóterek is látogathatók.

Idős honfitársainkra vonatkozó különleges védelmi intézkedések:

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személyek tartózkodhatnak.

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:

• Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

• A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

• A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
• A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
• A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
• A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról az üzletek, strandok, szabadtéri múzeumok stb. üzemeltetője köteles gondoskodni!
• A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

Sportrendezvényekre vonatkozó szabályok:

• Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
• a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.
A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
• A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
• A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak.

A családi rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható. A családi rendezvény során a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

Noha ezek a szabályok enyhítést jelentenek a korábbi előírásokhoz képest, továbbra is azt kérem, hogy lehetőség szerint törekedjünk a személyes kontaktusok csökkentésére, mert a fertőzés terjedése ellen úgy tehetünk a legtöbbet, ha a lehetőségekhez mérten kerüljük a tömeget, betartjuk a megfelelő távolságot, és kiemelt figyelmet fordítunk idős honfitársaink védelmének. Ebesen a lakosság eddig is fegyelmezett, szabálykövető magatartást tanúsított, amiért mindenkit köszönet illet, igazolt fertőzés a településen továbbra sincs, tegyünk azért, hogy ez lehetőleg így is maradjon, vigyázzunk egymásra!

Szabóné Karsai Mária

polgármester


One Reply to “Védelmi intézkedések”

Comments are closed.

www.ebesitv.hu

Archívum