Önkormányzat Információs Portál

Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4211 Ebes, Széchenyi tér 5.
Tel: 06-52-565-023; Fax: 06-52-565-022;
E-mail: iskolatitkar@arany-ebes.sulinet.hu
weblap: www.arany-ebes.sulinet.hu


Az Iskola nem önkormányzati intézmény, fenntartója a Berettyóújfalui Tankerületi Központ. Ennek ellenére az intézményt bemutató oldal is helyet kapott a honlapon, mivel az Iskola és az Önkormányzat között számos területen szoros együttműködést alakult ki a kulturális élettől az oktatáson át a sporteseményekig.

Az iskola bemutatkozása (forrás http://ebesarany.hu/)

Ebes mai közigazgatási területén a közoktatási feladatokat kezdetben tanyai iskolák látták el. 1908. november 15-én nyitották meg a vasúti iskolát 57, a Vedres-dűlőit 45 tanulóval. Ezután csak másfél évtized múltán bővítették és fejlesztették a tanyai iskolákat, köztük 1929-ben Kunpálhalmát, ezt követően 1940-ben Szepesen a II. számút, a hajdúszováti út mellett. 1945-ben az ország a harcokban és megszállásokban lerombolt, kifosztott iskolákat örökölt. A tanyasi iskolák igazgatósága ekkor az említett négy tanyai iskolával kívánta, de nem tudta megoldani Ebes közoktatási feladatait. Az egységes közoktatási rendszer megnövekedett követelményeket támasztott az 1952-től épülő nagyközséggel szemben.

Ebesen a községi tanácsházzal egy időben, 1952-ben épült fel előbb az Ady Endre utcán a négy tantermes, majd 1967-ben a Kossuth utcán a nyolc tantermes iskola és a 120 férőhelyes diákotthon. Az új iskolát és a diákotthont 1967. október 23-án nyitották meg. A diákotthon 21 évig, 1988. június 12-ig összesen közel 1600 tanulót látott el és nevelt szeretettel.

A körzetesítés 1972-ig az 1908-tól kiválóan működő tanyai iskolákat, több mint hat évtized iskolaépítő munkáját, nevelési tradícióit szüntette meg és számolta fel. Elsőként 1964-ben a Szepes IV. számút a mikepércsi nagymezői iskolához csatolták, épületét lebontották. 1967-ben a Simon-tanyai és Fáy-dűlői szükségiskolákat számolták fel. 1970-ben a kunpálhalmi iskola is erre a sorsra jutott. 1971-ben a szepesi és ondódi iskolák szűntek meg.

A tanyai iskolák és az oktatás irányítását biztosító körzeti iskola Ady Endre utcai iskolában működött, melynek igazgatói egymást követve Nagy Sándor, Nagy Ferenc, Papp László, Haja István voltak.  A tanyai iskolák körzetesítésének helyi elképzelései itt alakultak, formálódtak. Az iskolai oktatómunka irányítására Prepuk János igazgató 1967. október 15-én kapott megbízatást és 1992-ig állt az iskola élén. Az 1967-68. tanévben az addig alig több mint fele részben szakos által oktatott tantárgyi órák aránya 90% fölé emelkedett, és a körzetesítés befejeztével a következő tanévben teljessé vált. Később bevezették a kiscsoportos nyelvtanítást, ének-zene tagozattal is kísérleteztek.

1972-től a KLTE bázisintézménye lett, és szerepet vállalt az oktatás-nevelés korszerűsítését szolgáló továbbképzésekben bemutató tanítások, foglalkozások tartásával.

Az ebesi iskolák 1945-től törődtek a felnőttek oktatásával is. Nagy Sándor igazgató a korábbi elemi iskola kiegészítésére összevont 5-6. és 7. és 8. felnőtt dolgozó osztályokat szervezett. Még az 1960-as években is a három csoportban közel százan ültek esténként az iskolapadban, és majd ezren végezték el az általános iskola nyolcadik osztályát.

1984. március 2-án az iskola felvette Arany János nevét.

1992-2000 között Boros Ferenc igazgató állt az iskola élén, majd egy évig Agócs Attiláné megbízott igazgatóként vezette az intézményt.

A 2001/2002. tanévtől ismét Prepuk János lett az iskolaigazgató, aki 2001-ben beindította a művészeti iskolai oktatást mind a négy művészeti ágban, így a nagyszámú érdeklődő zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti és színművészeti tanszakokra iratkozhatott be. A 2003/2004. tanévtől Érckövi Katalin vezette az intézményt.

2004. szeptemberétől az Ady Endre u. épület helyett – amelyben ma  múzeum és könyvtár található – a Rákóczi utcai egykori pártház ad helyet az iskola két osztályának.

2006-tól magyar-angol két tannyelvű képzéssel bővült az iskola oktatási kínálata. Ebben az oktatási formában a gyerekek a heti 5 angolóra mellett bizonyos tantárgyakat is angol nyelven tanulnak:

  • 1-4. osztályban rajz, technika, testnevelés;
  • 5-6. osztályban célnyelvi civilizáció, informatika, testnevelés;
  • 7-8. osztályban földrajz, célnyelvi civilizáció, informatika;

A gyerekek angolórán és az angolul oktatott tantárgyak óráin csoportbontásban tanulnak. A két tanítási nyelven folyó oktatómunkát angol anyanyelvi lektor segíti.

2009. májusában az iskola megpályázta és első ízben elnyerte az  ÖKOISKOLA címet.

A 2010/2011. tanévben zajlott az iskola 5 tantermes bővítéssel egybekapcsolt rekonstrukciója. A több mint félmilliárdos beruházás keretében az épületre magas tető került, hőszigetelést kapott, akadálymentesítették, kicserélték a külső és belső nyílászárókat, felújították a villamoshálózatot, új épületgépészeti berendezéseket szereltek be, újraburkolták a járófelületeket és a mosdókat, a termekbe új táblák, bútorok kerültek, az iskolaudvarra fákat, cserjéket ültettek. A beruházásnak köszönhetően a 2011/2012. tanévet az iskola egy gyönyörűen felújított, a 21. század igényeinek megfelelő korszerű, esztétikus környezetben és egy telephelyen kezdhette.

A 2013/2014-es tanévtől Szűcs Norbert vezeti az intézményt.

Ebben a tanévben sikeresen pályáztunk a MLSZ Pályaépítési Programjára és az iskola udvarán egy műfüves grund focipálya került megépítésre. Testvériskolai kapcsolat jött létre Ebes és Balatonszárszó között, így tanulóink minden második évben a Balatonnál nyaralhatnak. Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány tankonyhát alakított ki a technika teremben. Ettől a tanévtől Arany-díjjal ismerjük el a legjobb tanár és és a legjobb 8. osztályos tanuló munkáját a ballagási ünnepségen.

A 2014/2015-ös tanévtől bevezetésre került az elektronikus napló, amely megkönnyíti az iskolai adminisztrációt és új teret ad a szülőkkel való kapcsolattartásban és tájékoztatásban. Sikeresen pályáztunk a Komplex Intézményi Mozgásprogramokra, így iskolánk sporteszköz fejlesztés mellett egy iskolai gyakorlókert került kialakításra üvegházzal együtt. Informatikai infrastruktúra fejlesztés történt 13 millió forint értékben és az Innovatív iskola pályázatán 14 millió forint összegben projekteket valósítottunk meg. Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány az iskola udvarán filagóriát épített.

2015/2016-os tanévtől Kádár Nagy Lajos ebesi képzőművész megalapította az Év Képzőművészeti Tanulója Díjat. Iskolánk 2016-tól az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA kitüntető címet viseli. Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány számos programja mellett 8 sikeres középfokú nyelvvizsgát támogatott. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jóvoltából újabb informatikai infrastruktúra fejlesztés valósult meg.

Iskolánk a 2016/2017-es tanévben elnyerte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által alapított Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola és az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. A Curver Magyarország jóvoltából ettől a tanévtől iskolánk tanulói szelektíven gyűjtik a hulladékot.

A 2017/2018-as tanévben az intézmény felkerült az Oktatási Hivatal által összeállított a “kiemelkedő teljesítményű és leghatékonyabban fejlesztő általános iskolák” 180 intézményét tartalmazó listájára. Új elektronikus napló a KRÉTA került bevezetésre. Több EFOP-os pályázat is a megvalósítás szakaszába lépett, amelyek közül kiemelkedik a EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet kialakítása a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben, amely révén az elmúlt évek legjelentősebb digitális fejlesztése valósul meg az iskolában.

A 2018/2019-es tanévben bevezetésre került a KRÉTA elektronikus ügyintézés modulja, aminek többek között része a beiratkozás és a tanulói hiányzások igazolása. Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú pályázat segítségével tanáraink informatikai ismeretei bővültek, valamint minden pedagógusunk laptopot kapott, hogy a kor elvárásainak megfelelő digitális anyagokkal színesítse a mindennapi oktatást és megkönnyítse az adminisztrációs feladatokat. A pályázat keretében két tanterem interaktív megjelenítővel lett felszerelve. Az Erasmus+ a köznevelési szektorban köznevelési intézmények munkatársak mobilitása és iskolai-, óvodai stratégiai partnerségi pályázattípusban külföldi nemzeti irodához benyújtott pályázat sikeres lett. Partnerországok a pályázat megvalósításában: Franciaország (projekt koordinátora), Spanyolország, Lengyelország, Görögország és Csehország. Az EFOP-3.1.5-16 kódszámú “A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című pályázaton 4 tanterem (osztályterem) bútorzatát sikerült korszerűbbekre, újakra cserélnünk.

A 2019/2020-as tanévben ismét elnyertük újabb 3 tanévre az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. Immár második alkalommal Energiahatékony Iskola Díjban részesültünk.  A COVID-19 vírusjárvány miatt iskolánk kiválóan alkalmazkodott a digitális munkarend bevezetésére. Célul tűztük ki, hogy a mindennapi oktatásba beépítésre kerülnek az ebben az időszakban szerzett tapasztalatok és a digitális platformot tovább működtetjük. A nyár folyamán 20 Erzsébet tábort és 2 Vándortábort valósítottunk meg, így 8 héten át tematikus programokon vehettek részt tanulónk.

www.ebesitv.hu

Archívum