Önkormányzat Információs Portál

Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde


AZ INTÉZMÉNYRŐL

Az intézmény hivatalos elnevezése:
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
 Az intézmény címe és elérhetősége:  4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11 sz.
 Telefon: 06-52/565-053
06-52/565-054
 E-mail:  ovoda.ebes@gmail.com
Intézményvezető:  Tóth Ilona
Fenntartó neve és címe: Ebes Községi Önkormányzat
4211 Ebes, Széchenyi tér 1.
logo2  zold-ovoda

A MI ÓVODÁNK

Óvodánk 1970-ben épült eredetileg is óvodai céllal, majd a gyermeklétszám ütemes gyarapodása miatt még kétszer lett bővítve. Önálló intézményként 1991 óta működik, így már lassan két évtizede, hogy alapította Ebes Község Önkormányzata. A Benedek Elek nevet intézményünk 2009. június 1-én vette fel.  Óvodánk a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett  kiemelkedő tevékenységéért  első ízben 2009-ben,  majd 2015-ben harmadjára is “Zöld Óvoda” címet nyert. 2011-ben „Madárbarát kert” elismerő címet nyertünk. „Zöld óvodásokként” minden évben több napos „Erdei óvodát” szervezünk vállalkozó kedvű óvodásaink számára a páratlan szépségű Zempléni-hegységbe. 2017-től az Intézmény keretében 7 férőhelyes mini bölcsőde is működik. 2018-ban az óvoda épülete átfogó felújításon esett át, melynek eredményeként a XXI. századi igényeknek megfelelő jól felszerelt, modern, barátságos és gyermekközpontú intézményt sikerült megvalósítanunk. 

Óvodánk 7 óvodai csoporttal működik.

Nevelésünk fő törekvése, hogy a tanulási képességek célzott fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai beilleszkedésre. A nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatainkat a mozgásra és játékra alapozva szervezzük.

A mozgásigény kielégítésére a csoportszobában és az udvaron van lehetőségünk. Nagy, füves udvarunk kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Óvodánk közvetlen szomszédságában minden igényt  kielégítő játszótér található. Fontos számunkra, hogy a gyermekek ismereteiket természetes környezetben szerezzék, ezért rendszeresek az élményszerző séták, kirándulások.

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, így változatos ételeket tudunk biztosítani a gyermekeknek. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre.

Különös gondot fordítunk óvodánkban a testi és lelki egészség védelmére, a pszichés klíma pozitív alakítására mert meggyőződésünk, hogy ez a tárgyi feltételeknél is nagyobb mértékben határozza meg gyermekeink közérzetét, s ez által egészségét.

Számos alkalmat és lehetőséget teremtünk arra, hogy a szülők a nap folyamán részesei lehessenek gyermekeik óvodai nevelésének és fejlesztésének. Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan változó világunkban.

Filozófiánk:

Világszerte gyors változásokat figyelhetünk meg, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy felébresszük gyermekeinkben a tanulás iránti vágyat, mely remélhetőleg egész életük során végig fogja majd kísérni őket.
Törekszünk arra, hogy a jelenkor kihívásaihoz elengedhetetlen tudásanyagot, készségeket és attitűdöket megalapozzuk, s ezzel felkészítsük gyermekeinket a belső motivált tanulásra.
Segítjük a gyermekeket abban, hogy a változásokhoz való alkalmazkodáshoz szükséges tulajdonságaik kialakulhassanak.
Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni igényeit és tiszteletben tartjuk a kulturális sokféleséget. Nagy hangsúlyt fektetünk az élmények individualizálására és a család részvételére az óvodai nevelésben.

Fő céljaink:

 1. A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének személyiségük teljes kibontakoztatásának támogatásával az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlesztése.
 2. Környezettudatos magatartás és gondolkodás megalapozása.

Az óvodai ünnepek és megemlékezések:

 • Az óvodai élet hagyományos ünnepei: Ovi-nyitogató, Mikulás, Tavasznyitogató, Anyák napja, Évzáró-Ballagás, Gyermeknap, a gyermekek név- és születésnapja
 • Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek: Advent, Karácsony, Húsvét, Farsang
 • Nemzeti ünnepeink és egyéb ünnepek: Március 15. Nemzeti Összetartozás napja.
 • Helyi szokásokhoz kapcsolódó ünnepek: Névadó ünnepségeken való részvétel.
 • Időszakos ünnepek, rendezvények melyek adott alkalomhoz kapcsolódnak: Az óvoda fennállásának, névadójának ünnepe. Szülők- gyermekek-óvodai dolgozók közös óvodaszépítési napja (pld. a Föld napja, madarak fák napja, stb.)

Tehetséggondozó programok óvodánkban:

 • Mazsorett
 • Színjátszóház
 • Angol nyelv
 • Zeneovi
 • Kézműves tevékenység
 • Hitoktatás
 • Vízhez szoktatás – úszás előkészítés
 • Zenés gyermektorna
 • Néptánc

Közös programok:

 • Évente egy alkalommal óvodásaink és óvodánk dolgozói közös kiránduláson vesznek részt.

Tóth Ilona
intézményvezető

Erdei ovi

ovi1 ovi2
ovi3 ovi4

Óvodai életképek

ovi5
ovi6
ovi7

Közös kirándulások

ovi8 ovi9

Vízhez szoktatás

ovi10 ovi11

www.ebesitv.hu

Archívum