Önkormányzat Információs Portál

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Ebes Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat folytató felsőoktatási hallgatók, valamint a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások és felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fiatalok számára, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat. A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban az Ebesi Polgármesteri Hivatal szociális irodájába kell eljuttatni. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat elbírálásának helyi szabályait a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (X.10.) Ör. számú rendelete tartalmazza. (A rendelet elérhető: njt.hu oldalon)

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 3.

 

A beérkezett pályázatokat Ebes Községi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága bírálja el.

 

A pályázattal kapcsolatos ügyintézés az Ebesi Polgármesteri Hivatal szociális irodájában Ökrös Józsefné ügyintézőnél történik, felvilágosítás az 565-044-es telefonszámon kérhető.

 

 

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás letölthető a www. ebes.hu honlapról is.

 

Pályázati felhívás A
Pályázati űrlap A

Pályázati felhívás B
Pályázati űrlap B

 

Szabóné Karsai Mária

polgármester

„A” típusú pályázati kiírás:

„B” típusú pályázati kiírás:

www.ebesitv.hu

Archívum