Önkormányzat Információs Portál

Eladó telek

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 108/2022. (VI. 22.) számú határozata alapján értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

 • Az ingatlan helye: Ebes belterület
 • Helyrajzi száma: 137/15.
 • Művelési ága (megnevezése): kivett
 • Megnevezése: beépítetlen terület
 • Telek területe: 696 m2
 • Tulajdonosa: Ebes Községi Önkormányzat 1/1 arányban
 • Értékesítési irányár (bruttó): 6.830.000,-Ft (megajánlható legalacsonyabb összeg).

Ajánlattételi feltételek:

A vételi ajánlat kötelező elemei:

 • A vételi ajánlat kizárólag írásban, zárt borítékban, az ajánlattevő által aláírva lehet benyújtani.
 • A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és az ingatlan helyrajzi számát.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, a megajánlott pontos vételárat és a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát.
 • Az ajánlatban nyilatkozni kell az ajánlati felhívásban foglaltak maradéktalan elfogadásáról.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló banki kivonat másolatát.

Ajánlati biztosíték:

 • Legkésőbb az ajánlat benyújtásának napján a megajánlott vételár 10%-ának megfelelő ajánlati biztosítékot kell átutalással megfizetni Ebes Községi Önkormányzat 59900036-11124481 számú bankszámlájára. A közleménynek tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét és a helyrajzi számot. Az ajánlati biztosíték nyertes ajánlat esetén foglalónak minősül, egyéb esetben az ajánlattevő részére 5 napon belül visszautalásra kerül.

Ajánlati kötöttség:

 • az érvényes vételi ajánlat a benyújtást követő 30. napig ajánlati kötöttséget eredményez, amely alapján az ajánlattevőt szerződéskötési kötelezettség terheli. Az ajánlat benyújtása az ajánlati kötöttség és az ajánlati felhívásban foglalt feltételek elfogadását jelenti.

Az ajánlatok benyújtása: az Ebesi Polgármesteri Hivatalban (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.) ügyfélfogadási időben az ajánlattevő vagy meghatalmazottja által személyesen, vagy postai úton.

A vételár megfizetése: A megajánlott vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően legkésőbb 60 napon belül átutalással kell teljesíteni.

Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálása érkezési sorrendben történik. Az érkezési sorrend az ajánlati biztosíték beérkezésének időpontja alapján kerül megállapításra.

További információ: Szabóné Karsai Mária polgármester, telefon: 30/948-0481, 06-52-565-048

 

Ebes, 2022. június hó 24. nap

 

 

www.ebesitv.hu

Archívum