Önkormányzat Információs Portál

Hirdetmény

Hirdetmény a bírósági ülnökök 2023. évi választásáról

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Járásbíróság meghatározott számú, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltételeknek megfelelő ülnökeinek megválasztásáról dönt, melyre 2023. április 17-ig lehet jelölteket javasolni.

Magyarország köztársasági elnöke 2023. március 7. és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök választását.

A Polgármesteri Hivatalban, illetve az önkormányzat honlapján az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető.


Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki
• nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
• büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Bírósági ülnököt jelölhetnek
• a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok
• a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek (kivéve a pártokat)

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

Ülnököt jelölni az erre szolgáló nyilatkozat kitöltésével lehet. A jelöléshez csatolni kell
• a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valamint
• érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt annak igazolására, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

 Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettségek valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.A jelölés határideje: 2023. április 17.
A jelöléseket kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Ebesi Polgármesteri Hivatal Titkársága (Ebes, Széchényi tér 1.)

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
Nyilatkozat jelölés elfogadásáról
Jelölő lap

www.ebesitv.hu

Archívum