Önkormányzat Információs Portál

HIVATALOS KÖZLEMÉNY

Tisztelt Ebesiek!

2020. június 17-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, amelynek következtében a korábban elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésre került. Alább a koronavírus elleni védekezés korábbi védelmi intézkedéseiről szóló tájékoztató található, amelyeknek jelentős része a veszélyhelyzetet megszüntető törvénnyel hatályát veszítette. Kérjük, hogy a tájékoztató elolvasása során legyen figyelemmel arra, hogy 2020. június 18. napjától első sorban a fenti törvényben foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekintetni!


 

A veszélyhelyzet időszaka alatt hatályban lévő intézkedések:

Tisztelt Ebesiek!

A koronavírus fertőzés elleni intézkedések részeként 2020. március 17. napjától hatályos legfrissebb jogszabályi rendelkezések alapján az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot:

KERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS

1. Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

2. Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ez alól kivétel az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódó ott tartózkodás.

3. Rendszeres zenés, táncos rendezvény helyszínén tartózkodni tilos.

RENDEZVÉNYEK

4. Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. E tekintetben nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

5. Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a mozinak, a közgyűjteménynek, a közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek.

IDŐSEK VÉDELME

6. A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy az ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.
Kérjük, hogy ezt a tájékoztatást írásban a szoc.iroda.ebes@t-online.hu e-mail címre tegyék meg, vagy telefonon jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé: 52/565-048

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  • A kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek, annak személyes átvételére nincs lehetőség,
  • Az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó, a regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.
  • Külföldi állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be.
  • A tilalmakat tartalmazó előírások megsértése szabálysértési eljárást von maga után!
  • Fontos, hiteles információk a koronavírus fertőzés elleni védekezés témakörben: https://koronavirus.gov.hu/

Ebesen továbbra sincs tudomásunk koronavírusos esetről. Kérjük, hogy kövessék figyelemmel az Önkormányzat honlapját, igyekszünk folyamatosan naprakész információval szolgálni.
Amennyiben a korábban megjelent közleményekben e rendelkezésektől eltérő utasítás található, a legutóbbit kell irányadónak tekinteni!

Ebes, 2020. március 16. 20 óra 45 perc

Szabóné Karsai Mária polgármester

 

www.ebesitv.hu

Archívum