Önkormányzat Információs Portál

Ismét kihirdette a Kormány a veszélyhelyzetet

Tisztelt Ebesi Lakosok!

A Kormány ismét kihirdette a veszélyhelyzetet a koronavírus elleni védekezés miatt, az erről szóló rendeletek megjelentek a Magyar Közlönyben (IDE kattintva letölthető).

A legfontosabb rendelkezések:

1. A kijárási korlátozás: Éjfél és reggel 5 óra között – az alább olvasható kivételekkel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. A kivételek, amikor el lehet hagyni a szálláshelyet és közterületen lehet tartózkodni:

 • munkavégzés céljából,
 • a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából
 • a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
 • egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal

2. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések: 

Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni,

 • amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és
 • amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Egyúttal tilos ilyen rendezvényt szervezni, illetve tartani is.

3. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekrevonatozó védelmi intézkedések:

A fentebbiek szerinti rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sportrendezvény) a következő szabályok szerint tartható meg.

 • A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.
 • A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen a) a páholyokban,b) a kulturális vagy sportrendezvény szünetében, c) a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve d) a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

A fenti védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a védelmi intézkedéseket, a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A muzeális intézmények látogathatók azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani. A fenti intézményekben a védelmi intézkedés betartásáról az intézmény üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki az üzemeltető, vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Ezekben az intézményekben a kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha a rendőrség kötelezettségszegésről szerez tudomást, akkor

 • a) figyelmeztetést alkalmaz,
 • b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 • c) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – a sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, vagy
 • d) a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani.

A rendőrség b) és c), illetve b) és d) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja.

A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

4. A tömegközlekedéssel összefüggő járványügyi intézkedések:

Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.

5. A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályai: 

A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint

az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

6. A járványügyi készültségi időszak szabályai: 

A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.

www.ebesitv.hu

Archívum