Önkormányzat Információs Portál

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Ebesiek!

2020. június 17-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, amelynek következtében a korábban elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésre került. Alább a koronavírus elleni védekezés korábbi védelmi intézkedéseiről szóló tájékoztató található, amelyeknek jelentős része a veszélyhelyzetet megszüntető törvénnyel hatályát veszítette. Kérjük, hogy a tájékoztató elolvasása során legyen figyelemmel arra, hogy 2020. június 18. napjától első sorban a fenti törvényben foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekintetni!


 

A veszélyhelyzet időszaka alatt hatályban lévő intézkedések:

 

Tájékoztatás a koronavírus elleni védekezés kapcsán Ebes Községi Önkormányzat fenntartásában működő intézményeket érintő intézkedésekről

Tisztelt Ebesi Lakosok!

2020. március 14-én délután a koronavírus elleni védekezés kapcsán megjelent legfrissebb jogszabályokkal összhangban egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel, amelynek során több, önkormányzati fenntartású intézményeket érintő védelmi intézkedés született. Az azóta eltelt időszakban a folyamatosan megjelenő újabb rendeletekhez igazodva működött valamennyi intézmény. Az alábbiakban a legfontosabb, utolsó frissítés időpontjában aktuális intézkedések olvashatók. Kérjük, hogy szükség esetén egyeztessenek közvetlenül az érintett intézménnyel, a megadott elérhetőségeken.

Polgármesteri Hivatal

Az Ebesi Polgármesteri Hivatalban 2020. március 16-tól személyes ügyfélfogadást kizárólag a halaszthatatlan, más módon nem intézhető ügyekre korlátoztuk (pl. anyakönyvi ügyek). Egyéb ügyekben telefonos és elektronikus ügyintézésre kértük ügyfeleinket. Egyebekben a Hivatal változatlan ügyfélfogadási idővel működött.

2020. május 25. napjától személyes ügyintézésre előzetes időpont-egyeztetés nélkül is lehetőség van, de arra kérünk mindenkit, hogy részesítse előnyben a telefonos, vagy elektronikus ügyintézési lehetőségeket. Kérjük, hogy a Hivatal épületében lehetőség szerint viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot, sálat vagy kendőt.

Elérhetőségek: http://www.ebes.hu/onkormanyzat/polgarmesteri-hivatal/

Szabóné Karsai Mária polgármester: 30/948-0481

Dr. Morvai Gábor jegyző: 30/528-0959

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

Az Intézményben 2020. március 16. napjától minimális létszámú csoportokban lesz gyermekmegőrzés azok számára, akik nem tudják megoldani a gyermek(ek) otthoni felügyeletét. Megkérjük a szülőket, hogy csak azok vegyék igénybe a lehetőséget, ahol mindkét szülő dolgozik, és a gyermek felügyeletét csak 60 éven felüli hozzátartozó segítségével tudnák megoldani. Az erre vonatkozó előzetes igényfelmérés céljából kérjük a szülőket, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az Intézménnyel, illetve az óvónőkkel.

Az óvodába érkező gyermekeket a bejárati ajtótól az óvodapedagógusok fogják bekísérni, az óvoda épületébe a szülők nem léphetnek be. A gyermekmegőrzésre kizárólag egészséges gyermek esetében van lehetőség!

További tájékoztatással Tóth Ilona intézményvezető tud szolgálni 06-52/565-053-as és a 06-52/565-054-es telefonon, valamint a 06-30-546-4931-es mobiltelefonszámon, továbbá az ovoda.ebes@freemail.hu e-mail címen.

FRISSÍTÉS: Ebes Községi Önkormányzat Polgármestere 5/2020 (III. 19.) számú határozatával 2020. március 23. napjától rendkívüli szünetet rendelt el az intézményben.

FRISSÍTÉS 2: Kiscsoportos ügyelet biztosítása 2020. április 30-tól.

FRISSÍTÉS 3: A 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet értelmében 2020. május 25-étől az óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

Az Intézményben a nappali ellátás (idősek klubja) 2020. március 16. napjától szünetel. A szociális étkeztetés a továbbiakban kizárólag kiszállítással történik, az Arany Oroszlán Étterem által adott edényzetben. A házi segítségnyújtást és a tanyagondnoki szolgáltatást a gondozottak változatlanul igénybe tudják venni, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál elektronikus, illetve telefonos ügyintézésre van lehetőség.

Elérhetőségek: Központi Telefon: 52/565-071, 52/201-689, Idősek Otthona telefon: 52/445-174

E-mail: postmaster@ebes-gondozasi-kozpont.t-online.hu; ebesidosek@gmail.com

Erdei Andrásné intézményvezető: 30/630-3079

Művelődési Ház, Könyvtár, Múzeum

A kulturális intézmények rendezvényei, foglalkozásai elmaradnak, a Könyvtár, a Múzeum és a Művelődési Ház szolgáltatása újabb intézkedésig szünetel. Bővebb tájékoztatás Eignerné Bartusz Andrea ügyvezetőtől kérhető a 06-20-251-6987-as telefonszámon.

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Március 16. napjától az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe. Erről további információ az Iskola honlapján érhető el: http://ebesarany.hu/

Az iskolai étkeztetés 2020. március 16. napján szünetel. 2020. március 17. napjától az iskolás gyermekek ebédjét – előzetes igényfelmérést követően – az Önkormányzat biztosítja. Az étkeztetés igénybevételére irányuló szándékot kérjük jelezzék március 16-án hétfőn délután 14 óráig a szoc.igazgatas.ebes@t-online.hu e-mail címen. További felvilágosítás az iskolai étkeztetéssel kapcsolatban Varga Lászlóné szociális ügyintézőtől kérhető az 52/565-044-es telefonszámon.

FRISSÍTÉS: Az Iskola tájékoztatója a 2020. június 2. napjától életbe lépő változásokról IDE kattintva érhető el.

Ebesi Községgondnokság Kft.

Az Ebesi Községgondnokság Kft.-nél 2020. március 16-tól személyes ügyfélfogadás kizárólag a halaszthatatlan, más módon nem intézhető ügyekben lesz. Egyéb ügyekben telefonos és elektronikus ügyintézésre van lehetőség. Kérjük, hogy lehetőség szerint a személyes ügyintézést megelőzően is egyeztessenek időpontot telefonon. További felvilágosítás Monár Ágnes ügyvezetőtől kérhető: 30/985-4997, e-mail: ebes.gondnok@gmail.com

FRISSÍTÉS: A személyes ügyfélfogadás 2020. május 25. napjától a szokásos rendben történik.

Fontos, hiteles információk a koronavírus fertőzés elleni védekezés témakörben: https://koronavirus.gov.hu/

Kérjük, hogy kövessék figyelemmel az Önkormányzat honlapját, igyekszünk folyamatosan naprakész információval szolgálni.

Ebes, 2020. március 14. 18 óra 30 perc

Utolsó frissítés: 2020. május 28.

Szabóné Karsai Mária polgármester

www.ebesitv.hu

Archívum