Önkormányzat Információs Portál

Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségekről

Tisztelt Ebesiek!

2022. szeptember 11-én lépett hatályba a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénylésének módját tartalmazó jogszabály módosítás.

A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében a jegyző hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül hány (legalább 2, legfeljebb 4) „lakás rendeltetési egység” található. A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A jegyző által 8 napon belül kiadott hatósági bizonyítványt a szolgáltatóhoz kell benyújtani, amely alapján a lakossági fogyasztó jogszabályban meghatározott kedvezményes gázmennyiséget a megállapított „lakás rendeltetési egységek” számának megfelelően többszörösen jogosult igénybe venni a benyújtást követő hónap első napjától.

A kérelmező büntetőjogi és kártérítési felelősség vállalásával nyújthatja be a szolgáltatóhoz a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt!

A kérelemben megadott adatok valóságtartalma hatósági ellenőrzés keretében vizsgálható!

A „lakás rendeltetési egység” fogalmánál a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-át kell alapul venni:

105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem letölthető innen.

További információ: Fazekasné Rusinczki Mónika műszaki irodavezető, 52/565-048 (117-es mellék).

 

www.ebesitv.hu

Archívum