Önkormányzat Információs Portál

TÁJÉKOZTATÁS a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló szabályokról

Tisztelt Ebesiek!

 

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet legfontosabb rendelkezései

 

✅ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

Az este 8 és reggel 5 óra közötti kijárási korlátozás továbbra is hatályban marad.
Közterületen 1,5 méteres távolságot kell tartani. Kivétel: közös háztartásban élők.
A települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. KIVÉTEL: 6 éven aluliak, értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek

 

A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

 

A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

 

✅KERESKEDELEM

 

Az alább felsorolt üzletek közé nem sorolható üzletek kötelesek zárva tartani, ott csak a foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos az üzletben tartózkodni. A kijárási tilalmon kívüli időben (a védelmi intézkedések betartásával) megengedett a tartózkodás és a vásárlás:
a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
f ) a kertészeti árudában, a faiskolában,
g) a piacon, a helyi termelői piacon, (ide nem értve az ott található, kötelezően bezárt üzleteket)
h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
i) az üzemanyagtöltő állomáson,
j) a nemzeti dohányboltban és
k) az újságosnál.

 

A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.
A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet nyitva lehet, nyitvatartási időben megengedett az ott tartózkodás és vásárlás.

 

✅SZOLGÁLTATÁSOK

 

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, helyiségében csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak, KIVÉVE:
1. pénzügyi szolgáltatások,
2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
4. a szociális szolgáltatás,
5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
6. a totózó és lottózó szolgáltatás,
7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
9. a temetkezési szolgáltatás,
10. az állategészségügyi szolgáltatás,
11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
13. a közétkeztetési szolgáltatás,
14. az állattenyésztési szolgáltatás,
15. az ügyvédi szolgáltatás,
16. a biztonsági szolgáltatás,
17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
19. a mosási és tisztítási szolgáltatás

 

TILOS a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

 

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a már ismert szabályok szerint látogathatók (a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából)

 

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

 

✅OKTATÁS

 

A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

 

Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

 

✅KÖZIGAZGATÁS

 

A Közigazgatásban dolgozók otthonról dolgoznak. Kivételt képeznek azok, akik a védekezésben részt vesznek, vagy egyéb okból (pl. a munka jellege miatt) az otthonról dolgozás nem lehetséges. Fenti okból az Ebesi Polgármesteri Hivatalban 2021. március 8. napjától csak a KIZÁRÓLAG személyesen intézhető ügyekben van lehetőség személyes ügyintézésre, minden más esetben kérjük a telefonos, vagy írásbeli, illetve elektronikus ügyintézést igénybe venni.

 

Az itt leírtak nem minősülnek hivatalos jogértelmezésnek, a tájékoztató célja a lakosság informálása az új szabályokról. A teljes jogszabály elérhető a Magyar Közlönyben: https://magyarkozlony.hu/…/49938f217e712ce35fb…/letoltes

www.ebesitv.hu

Archívum