Monthly Archives: március 2022

Felhívás

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI

FELHÍVÁS

A településképi rendelet módosításának munkaközi szakaszához

 

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Ebes Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) alapján megindította a településképi rendeletének módosítási folyamatát.

A tervezett településképi módosításokat elsősorban a magasabb rendű jogszabályi változások indokolják, valamint az építésügyi feladatellátás során felmerült problémák orvoslása miatt szükséges. A rendelet-tervezete elkészült, melynek dokumentumai megtekinthetők a www.t4terv.hu/tervek/ebestkr2022/ honlapcímen.

 

A fenti dokumentumok véleményezéséhez, a nyilvánosság biztosításának érdekében az érintettek részére az Önkormányzat a hivatkozott jogszabály (Kr.) 29/A § (2),(3) bekezdései alapján az Önkormányzat partnerségi egyeztetést hirdet meg.

 

Az egyeztetés lebonyolítására

„a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. tv. előírásai szerint kerül sor (kivonat a törvényből):

„156. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 2022. június 30-ig az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

  1. § (1) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettől eltérően

[…] b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

  1. c) a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, […]

(2) Elektronikus útnak minősül

  1. a) az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató,…”

A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 78.§-a szerinti átmeneti rendelkezések figyelembe vételével a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti eljárásrend alkalmazandó a fenti tv. által rögzítettek szerint.

 

Fentiek alapján a módosítás-tervezettel kapcsolatosan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek 2022. április 15-ig (15 nap) elektronikusan a hivatal@ebes.hu címre eljuttatva.

 

Ebes, 2022. március 31.

Ebes_TKR_parnersegi_20220331

Ebesi Hírlap, 2022. március

Megjelent az Ebesi Hírlap 2022. márciusi száma, amely letölthető a következő linkről: Ebesi Hírlap, 2022. március

 

Felhívás

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a rókák 2022. évi tavaszi veszettség elleni vakcinázása miatt a Derecskei-Hajdúszoboszlói Állategészségügyi Járás településeire

EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT 

rendelt el

2022. március 28-tól 2022. április 18-ig.   

Az ebzárlat nem vonatkozik a veszettség elleni oltás céljából pórázon vezetett ebekre. A legeltetési tilalom nem vonatkozik a már kint lévő jószágokra.

Az ebzárlat részletes szabályait a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló  164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet  12. §-a tartalmazza, melyek közül a legfontosabbak:

Az ebzárlat tartama alatt – a lentebb írt kivételekkel  –

a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;

b) kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

c) a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

a) vadászebek,

b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,

c) a katasztrófa-mentő ebek,

d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a (2) bekezdésben foglalt korlátozás alól.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Ebes, 2022. március 21.

Dr. Morvai Gábor

jegyző

Meghívó a Képviselő-testület ülésére

kiemelt kamatozású Babakötvény

Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény

Start-számlát 2012 októberétől kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni, és az állam által a gyermek számára biztosított 42.500 forintos életkezdési támogatást a Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti. Az itt elhelyezett összeg kiemelt, az inflációt meghaladó mértékű kamatozással gyarapodik a gyermek nagykorúvá válásáig. A Kincstárban eddig körülbelül 273 ezer gyermek részére nyitottak Start-számlát, a Babakötvény-állomány összege eléri a 157 milliárd forintot.

A kincstári Start-számlák száma évről évre emelkedik; 2022-ben az éves állami támogatási összeg növelése, valamint a kiemelt, idén 8,1%-os kamatozás a gyermekeknek szánt megtakarítást még kedvezőbb megtakarítási formává tette.

Start-számlát nemcsak újszülöttek, kisgyermekek részére érdemes nyitni, hanem a gyermek bármely életkorában megnyitható, és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen.
 A Start-számlán található, Babakötvénybe érkező befizetések nemcsak a mindenkori infláció mértékével, hanem 3%-os kamatprémiummal is növekednek.
 A Start-számlára a befizetések után járó korábbi 10%-os állami támogatás maximumát is megemelte a kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint helyett). A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek esetében 24 ezer forint lett (12 ezer forint helyett).

Sok gyermeknek még letéti számlán maradt az életkezdési támogatása, amelyhez nem jár a Start-számlán vezetett Babakötvény megtakarításhoz tartozó éves állami támogatás, emiatt a 42.500 forint csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.

Hol lehet megnyitni?
Start-számlát nyitni biztonságosan és gyorsan a Kincstár állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálatain (országosan 19 állampénztári irodában, 3 állampapír-forgalmazó kirendeltségen és 53 állampapír-forgalmazási, -értékesítési ponton) személyesen, ezenkívül online az Ügyfélkapun, a www.magyarorszag.hu oldalon is lehet.

Az ügyfélszolgálatok részletes listája itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/

Start-számla nyitásával március 31-ig Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet!
Aki 2022. március 31-ig nyit Start-számlát, és legalább 100.000 forintot fizet Babakötvénybe, 100.000 forint értékű Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet.
A nyereményjátékban azok az ügyfeleink is részt vehetnek, akik a már korábban megnyitott Start-számlájukra, a meglévő babakötvényes megtakarításukhoz fizetnek be 100.000 forintot.

Sorsolás: 2022. április 19.