Monthly Archives: június 2022

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és valamennyi ügyfelünket, hogy a Köztisztviselők Napja alkalmából 2022. 07. 01. napján (péntek) a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Szíves megértésüket ezúton is köszönöm!

Dr. Morvai Gábor

jegyző

Eladó telek

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 108/2022. (VI. 22.) számú határozata alapján értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

 • Az ingatlan helye: Ebes belterület
 • Helyrajzi száma: 137/15.
 • Művelési ága (megnevezése): kivett
 • Megnevezése: beépítetlen terület
 • Telek területe: 696 m2
 • Tulajdonosa: Ebes Községi Önkormányzat 1/1 arányban
 • Értékesítési irányár (bruttó): 6.830.000,-Ft (megajánlható legalacsonyabb összeg).

Ajánlattételi feltételek:

A vételi ajánlat kötelező elemei:

 • A vételi ajánlat kizárólag írásban, zárt borítékban, az ajánlattevő által aláírva lehet benyújtani.
 • A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és az ingatlan helyrajzi számát.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, a megajánlott pontos vételárat és a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát.
 • Az ajánlatban nyilatkozni kell az ajánlati felhívásban foglaltak maradéktalan elfogadásáról.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló banki kivonat másolatát.

Ajánlati biztosíték:

 • Legkésőbb az ajánlat benyújtásának napján a megajánlott vételár 10%-ának megfelelő ajánlati biztosítékot kell átutalással megfizetni Ebes Községi Önkormányzat 59900036-11124481 számú bankszámlájára. A közleménynek tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét és a helyrajzi számot. Az ajánlati biztosíték nyertes ajánlat esetén foglalónak minősül, egyéb esetben az ajánlattevő részére 5 napon belül visszautalásra kerül.

Ajánlati kötöttség:

 • az érvényes vételi ajánlat a benyújtást követő 30. napig ajánlati kötöttséget eredményez, amely alapján az ajánlattevőt szerződéskötési kötelezettség terheli. Az ajánlat benyújtása az ajánlati kötöttség és az ajánlati felhívásban foglalt feltételek elfogadását jelenti.

Az ajánlatok benyújtása: az Ebesi Polgármesteri Hivatalban (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.) ügyfélfogadási időben az ajánlattevő vagy meghatalmazottja által személyesen, vagy postai úton.

A vételár megfizetése: A megajánlott vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően legkésőbb 60 napon belül átutalással kell teljesíteni.

Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálása érkezési sorrendben történik. Az érkezési sorrend az ajánlati biztosíték beérkezésének időpontja alapján kerül megállapításra.

További információ: Szabóné Karsai Mária polgármester, telefon: 30/948-0481, 06-52-565-048

 

Ebes, 2022. június hó 24. nap

 

 

Ebesi Hírlap, 2022. június

 

Megjelent az Ebesi Hírlap 2022. júniusi száma, amely letölthető a következő linkről: Ebesi Hírlap, 2022. június

vízhiány lesz

DEBRECENI VÍZMŰ ZRT.
4025 DEBRECEN, HATVAN U. 12-14.

E-mail: vizhalozat@debreceni-vizmu.hu ; honlap: http://www.debreceni-vizmu.hu
TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatjuk Ebes település lakosságát, tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Debreceni
Vízmű Zrt. Ebes vízhálózatán vezeték építési munkálatokat végez a szolgáltatás
biztonsága érdekében.

2022. június 24-én (péntek) 08.00-13.30 óra között

A munkavégzés időtartama alatt a Liszt Ferenc utcán teljes vízhiány lesz.
Amennyiben a meghirdetett munkálat során, bármilyen a korábban megszokott
vízszolgáltatástól eltérő hatást észlelnek, azt kérjük, jelezzék munkatársainknál,
akik szakszerű tájékoztatással állnak rendelkezésükre!
Hibabejelentés telefonszáma: +36 (52) 513536 , +36 (52) 534-510 (0-24 órás)
E-mail címe: diszpecser@debreceni-vizmu.hu

Türelmüket és szíves megértésüket előre is köszönjük!

Debreceni Vízmű Zrt.

Álláslehetőség

Ebes Községi Önkormányzat pályázatot hirdet
2 fő védőnő (egészségügyi szolgálati jogviszony)
munkakör betöltésére.
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8.
Telefon: Szabóné Karsai Mária polgármester, 06309480481

Meghívó a Képviselő-testület ülésére

Álláslehetőség

Álláslehetőségek az Önkormányzat intézményeinél: 

✅Ebesi Polgármesteri Hivatal: Igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető. Benyújtási határidő: 2022. június 22. További információ: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ig7f4igcg3

✅Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona: Ápoló,gondozó.
Benyújtási határidő: 2022. június 23. További információ: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ig5c1qjmj6

✅Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde: óvodapedagógus (2 fő).
Benyújtási határidő: 2022. július 4.További információ: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ig7c8rj3a2
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ig7d2za3f1

Ebesi Hírlap, 2022. május

 

Megjelent az Ebesi Hírlap 2022. áprilisi száma, amely letölthető a következő linkről:

Ebesi Hírlap, 2022. május

Meghívó Közmeghallgatásra

Tisztelt Ebesiek!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás meghívója: