Önkormányzat Információs Portál

Eladó építési telkek

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2021. (XI. 17.) számú határozata alapján értékesítésre meghirdeti az alábbi belterületi építési telkeket:

1) ÉRTÉKESÍTÉS FELFÜGGESZTVE – 137/15. hrsz.

2) ELKELT – 1061/51. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.805.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_51_20211123

3) ELKELT – 1061/52. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.012.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_52_20211123

4) ELKELT – 1061/53. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.021.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_53_20211123

5) ELKELT – 1061/56. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.669.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_56_20211123

6) ELKELT – 1061/60. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.110.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_60_20211123

7) ELKELT – 1061/61. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.110.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_61_20211123

8) ELKELT – 1061/62. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.380.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_62_20211123

9) ELKELT – 1061/63. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.370.000,-Ft  Hirdetmeny_1061_63_20211123

10) ELKELT –  1061/64. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.000.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_64_20211123

11) ELKELT – 1061/65. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.000.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_65_20211123

12) ELKELT – 1061/66. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 5.000.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_66_20211123

13) ELKELT – 1061/67. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 4.500.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_67_20211123

14) ELKELT – 1061/68. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 4.500.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_68_20211123

15) FOGLALÓZVA – 1061/69. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 4.500.000,-Ft –  Hirdetmeny_1061_69_20211123

16) ELKELT – 1061/71. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.670.000,-Ft –  Hirdetmeny_1061_71_20211123

17) ELKELT – 1061/72. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.000.000,-Ft – Hirdetmeny_1061_72_20211123

18) ELKELT – 1061/73. hrsz., bruttó értékesítési irányár: 6.430.000,-Ft –  Hirdetmeny_1061_73_20211123

Az értékesítés feltételeit az egyes ingatlanokhoz tartozó hirdetmények tartalmazzák. Közös szabályok:

Az ingatlan megvásárlására irányuló vételi ajánlat kötelező tartalma, ajánlati biztosíték:

  • a vételi ajánlatot írásban, az ajánlattevő által aláírva,
  • zárt borítékban,
  • az ajánlattevő nevének, címének, a megajánlott vételár és a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számának pontos feltüntetésével kell benyújtani.
  • Az ajánlatban nyilatkozni kell az ajánlati felhívásban foglaltak maradéktalan elfogadásáról.
  • Legkésőbb az ajánlat benyújtásának napján a megajánlott vételár 10%-ának megfelelő ajánlati biztosítékot kell átutalással fizetni Ebes Községi Önkormányzat 59900036-11124481 számú bankszámlájára. A közleménynek tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét és a helyrajzi számot. Az ajánlati biztosíték nyertes ajánlat esetén foglalónak minősül, egyéb esetben az ajánlattevő részére 5 napon belül visszautalásra kerül.
  • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló banki kivonat másolatát.
  • a borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és az ingatlan helyrajzi számát.
  • az érvényes vételi ajánlat a benyújtást követő 30. napig ajánlati kötöttséget eredményez, amely alapján az ajánlattevőt szerződéskötési kötelezettség terheli. Az ajánlat benyújtása az ajánlati kötöttség és az ajánlati felhívásban foglalt feltételek elfogadását jelenti.

Az ajánlatok benyújtása: az Ebesi Polgármesteri Hivatalban (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.) ügyfélfogadási időben az ajánlattevő vagy meghatalmazottja által személyesen, vagy postai úton.

A vételár megfizetése: A megajánlott vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 3 napon belül átutalással kell teljesíteni.

Az ajánlatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálása érkezési sorrendben történik. Az érkezési sorrend az ajánlati biztosíték beérkezésének időpontja alapján kerül megállapításra.

További információ: Szabóné Karsai Mária polgármester, telefon: 30/948-0481, 06-52-565-048

Ebes, 2021. november 23.

Dr. Morvai Gábor

jegyző

www.ebesitv.hu

Archívum