Önkormányzat Információs Portál

Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 1. Hivatalos név Ebes Községi Önkormányzat – Ebesi Polgármesteri Hivatal
2. Székhely 4211-Ebes, Széchenyi tér 1. szám
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 4211-Ebes Pf. 1.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-52-565-048
 5. Faxszám 06-52-565-075
6. Központi elektronikus levélcím hivatal@ebes.hu A közvetlen elérés biztosításával.
7. A honlap URL-je www.ebes.hu
8. Ügyfélszolgálat elérhetősége Ügyfélszolgálat tel.: 06-52-565-048

helye: 4211-Ebes, Széchenyi tér 1.

9. Az ügyfélszolgálati vezető neve Dajkáné dr. Farkas Edit jegyző
 10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: 08.00-12.00

Kedd: –

Szerda: 08.00-12.00, 13.00 – 17.30

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 08.00-11.00

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetői: Szabóné Karsai Mária polgármester
Tel: 06-52-565-048
e-mail: hivatal@ebes.hu

e-mail: polgármester@ebes.hu
Dajkáné dr. Farkas Edit jegyző
Tel: 06-52-565-048
e-mail: jegyzo@ebes.hu
Postacím: 4211-Ebes, Széchenyi tér 1. vagy
Postafiók: 4211-Ebes, Pf. 1.

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Pénzügyi Iroda

Németh Adrienn mb. irodavezető
tel.: 52/565-048/120, 52/565-042
e-mail: penzugy@ebes.hu

Műszaki, Településüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Iroda

Fazekasné Rusinczki Mónika irodavezető
52/565-048/117, 06-30/429-2519
e-mail: muszakiiroda@ebes.hu

Igazgatási Iroda

Vétek-Jenei Éva mb. irodavezető

tel.: 52/565-048/116, 52/565-044

igazgatas@ebes.hu

www.ebesitv.hu

Archívum