Önkormányzat Információs Portál

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó ügyek és az arra vonatkozó szabályok.

  1. ) Kérelem rendkívüli települési támogatáshoz (letölthető formanyomtatvány)

Hatáskör gyakorlója: A támogatásról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben az Egészségügyi- és Szociális Bizottság dönt.

Az eljárás illetékmentes.

2.) Kérelem gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatáshoz (letölthető formanyomtatvány)

Hatáskör gyakorlója: A támogatásról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

Az eljárás illetékmentes.

3.) Kérelem temetéshez nyújtott települési támogatáshoz (letölthető formanyomtatvány)

Hatáskör gyakorlója: A támogatásról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

Az eljárás illetékmentes.

4.) Kérelem lakásfenntartási települési támogatáshoz (letölthető formanyomtatvány)

Hatáskör gyakorlója: A támogatásról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

Az eljárás illetékmentes.

Az 1-4. pontokban szereplő eljárásokravonatkozó jogszabályok:

a.)1993. évi III. törvény szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a törvény szövege letölthető innen: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.321372)

b.) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendelete a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól (a rendelet szövege letölthető: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed2dr5eo0dt9ee6em5cj4bx9ce4by5cc4bz3cf6k )

5.) Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez (letölthető formanyomtatvány)

Vonatkozó jogszabály: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a jogszabály szövege letölthető:http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.322918)

Hatáskör gyakorlója: jegyző

Az eljárás illetékmentes.

6.) Kérelem saját adatok igazolásához (letölthető formanyomtatvány)

Vonatkozó jogszabály:2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a jogszabály szövege letölthető:http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.321399

Hatáskör gyakorlója: jegyző

Illeték: 3000.- Ft

  1. ) Kérelem lakcím fiktívvé nyilvánításához (letölthető formanyomtatvány)

Vonatkozó jogszabály:1992. évi LXVI. törvénya polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17345.324907)

Hatáskör gyakorlója: jegyző

Az eljárás illetékmentes.

8.) Kérelem első lakáshoz jutók támogatásához (letölthető formanyomtatvány)

Vonatkozó jogszabály:Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 17.) Ör. számú rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi szabályairól(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg9ed0dr3eo2dt5ee0em5cj8bx5ca4ce3bz6cd5by8g

Hatáskör gyakorlója: képviselő-testület

Az eljárás illetékmentes

  1. ) A 70 év feletti lakosok megillető települési szilárd hulladék díjára vonatkozó mentesség(letölthető formanyomtatvány)

Vonatkozó jogszabály:Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 18./2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól

(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed6dr3eo6dt7ee6em3cj6bx9cd6cd7cb6by3bw2d)

Bejelentéshez kötött, külön döntést nem igénylő eljárás.

Az eljárás illetékmentes.

10.) Méhállományok ki- és bejelentése(bejelentőkijelentő lap)

Vonatkozó jogszabály:70/2003. FVM 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeleta méhállományok védelmérőlés a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzésérőlés leküzdéséről

Hatáskör gyakorlója: jegyző

Az eljárás illetékmentes

11.) Anyakönyvi ügyintézés

Vonatkozó jogszabály:2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=129886.322942)

Hatáskör gyakorlója: jegyző-anyakönyvvezető

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához (formanyomtatvány)

Illeték: 2000.- Ft

12.) Kérelem kereskedelmi szálláshely üzemeltetéshez(letölthető formanyomtatvány)

Vonatkozó jogszabály:239/2009. (X. 20.) Korm. rendeleta szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirőlés a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126547.326400)

Hatáskör gyakorlója: jegyző

Illeték: 3000.- Ft

13.) Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés

Vonatkozó jogszabály: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeleta kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126456.326399)

  1. kereskedelmi tevékenység bejelentése(formanyomtatvány)
  2. kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése(formanyomtatvány)
  3. kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentése(formanyomtatvány)
  4. kereskedelmi tevékenység üzemeltető személyében történt változás(formanyomtatvány)

Hatáskör gyakorlója: jegyző

Illeték: 3000.- Ft

1.) Illetékességi terület Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területe
2.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő 4211-Ebes, Széchenyi tér 1. szám
3.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő 21 nap

www.ebesitv.hu

Archívum