Önkormányzat Információs Portál

IV.Közzétételi egység: Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nyilvántartásai

IV.Közzétételi egység: Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nyilvántartásai

  1. Adó- és értékbizonyítványok nyilvántartása
A kitöltő iroda Pénzügyi Iroda
A nyilvántartás fajtája ágazati, hatósági szaknyilvántartás, állapot nyilvántartás, papíralapú könyv, füzet
Adatkezelés célja ügyintézés
A vezetés jogalapja  vezetői utasítás alapján
Adatkezelés időtartama  
Érintettek köre  
Adatforrás  
Adatvédelmi kötelezettség nincs
A nyilvántartás használóinak köre, hozzáférés módja egy belső szervezeti egység
Adatok megnevezése cím, dátum, érték, megkereső hatóság, név, sorszám 

 

  1. Adóbevallások nyilvántartása
A kitöltő iroda Pénzügyi Iroda
A nyilvántartás fajtája ágazati, hatósági szaknyilvántartás, állapot nyilvántartás, papíralapú és elektronikus
Adatkezelés célja ügyintézés
A vezetés jogalapja  vezetői utasítás alapján
Adatkezelés időtartama  
Érintettek köre  
Adatforrás vállalkozó, gazdálkodó szervezet 
Adatvédelmi kötelezettség nincs
A nyilvántartás használóinak köre, hozzáférés módja egy belső szervezeti egység
Adatok megnevezése adószám, érkezés dátuma, név, sorszám, székhely 

 

  1. Adóigazolások nyilvántartása
A kitöltő iroda Pénzügyi Iroda
A nyilvántartás fajtája ágazati, hatósági szaknyilvántartás, állapot nyilvántartás, papíralapú, illetve elektronikus
Adatkezelés célja statisztika
A vezetés jogalapja  vezetői utasítás alapján
Adatkezelés időtartama  
Érintettek köre  
Adatforrás saját állomány 
Adatvédelmi kötelezettség nincs
A nyilvántartás használóinak köre, hozzáférés módja egy belső szervezeti egység
Adatok megnevezése adószám, cím, kérelem felhasználás helye, név, sorszám

 

  1. Adózók törzsadat nyilvántartása
A kitöltő iroda Pénzügyi Iroda
A nyilvántartás fajtája ágazati, hatósági szaknyilvántartás, állapot nyilvántartás, elektronikus
Adatkezelés célja adózással kapcsolatos ügyintézés ellátása
A vezetés jogalapja  jogszabály előírása alapján
Adatkezelés időtartama  
Érintettek köre állampolgár
Adatforrás állampolgár, vállalkozó,  gazdálkodó szervezet
Adatvédelmi kötelezettség nincs
A nyilvántartás használóinak köre, hozzáférés módja egy belső szervezeti egység, egy gépről elérhető

 

  1. Ebnyilvántartás
A kitöltő iroda Titkárság
A nyilvántartás fajtája települési alapnyilvántartás, állapotnyilvántartás, elektronikus
Adatkezelés célja közegészségügyi érdek
A vezetés jogalapja  2005. évi CLXXVI. tv.44. § (2)  
Adatkezelés időtartama folyamatos
Érintettek köre  
Adatforrás ebtartók
Adatvédelmi kötelezettség nincs
A nyilvántartás használóinak köre, hozzáférés módja más állami szerv hatósági állatorvos, orvos
Adatok megnevezése tulajdonos adatai, elérhetősége, eb fajtája, színe, neme, születési ideje, neve, tartás helye, chip adat, beültetést végző orvos, időpontja, ivartalanítást végző orvos, ideje, útlevélszám, kiállítás ideje, kiállító orvos, oltási könyvszáma, kiállító orvos, oltás ideje, oltóanyag, oltást végző orvos, megfigyelés, szerzés körülményei, ebtartás körülményei, oka

 

  1. Kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása
A kitöltő iroda Szociális Iroda
A nyilvántartás fajtája ágazati hatósági szaknyilvántartás, folyamat nyilvántartás, elektronikus
Adatkezelés célja  
A vezetés jogalapja  210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6.§(1), 9. §(1)
Adatkezelés időtartama  
Érintettek köre kereskedelmi szolgáltatók
Adatforrás gazdálkodó szervezet, vállalkozó
Adatvédelmi kötelezettség nincs
A nyilvántartás használóinak köre, hozzáférés módja több belső szervezeti egység, nyílt hálózatról elérhető
Adatok megnevezése 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerint

 

 

  1. Kimutatás a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről
A kitöltő iroda Szociális Iroda
A nyilvántartás fajtája ágazati szaknyilvántartás, állapot nyilvántartás, elektronikus
Adatkezelés célja szociális ellátásokra való jogosultság
A vezetés jogalapja  jogszabály alapján
Adatkezelés időtartama folyamatos
Érintettek köre hátrányos helyzetű gyermekek
Adatforrás állampolgár
Adatvédelmi kötelezettség nincs
A nyilvántartás használóinak köre, hozzáférés módja egy gépről elérhető, több belső szervezeti egység, más államigazgatási szerv, egyéb
Adatok megnevezése anyja neve, lakóhely, neme, szül. adatok, nevelési-oktatási intézmény megnevezése, ellátás érvényessége 

 

 

  1. Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter
A kitöltő iroda Pénzügyi Iroda
A nyilvántartás fajtája ágazati szaknyilvántartás, állapot nyilvántartás, karton, elektronikus
Adatkezelés célja vagyongazdálkodás
A vezetés jogalapja  48/2001.(III.27.) Korm. rend.
Adatkezelés időtartama  folyamatos
Érintettek köre
Adatforrás Földhivatal, belső szervezeti egység
Adatvédelmi kötelezettség nincs
A nyilvántartás használóinak köre, hozzáférés módja több belső szervezeti egység, egy gépről elérhető
Adatok megnevezése helyrajzi szám, földhivatali besorolás, nyilvántartási érték, forgalomképtelen, forgalomképes, törzsvagyon, vállalkozói vagyon

 

 

  1. Talajterhelési díj bevallások nyilvántartása
A kitöltő iroda Pénzügyi Iroda
A nyilvántartás fajtája ágazati hatósági szaknyilvántartás, állapot nyilvántartás, elektronikus
Adatkezelés célja a talajterhelési díj fizetésre kötelezettekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés
A vezetés jogalapja  vezetői utasítás alapján
Adatkezelés időtartama  folyamatos
Érintettek köre állampolgár, vállalkozó, gazdálkodó szervezet    
Adatforrás közszolgáltató, állampolgár, vállalkozó, gazdálkodó szervezet
Adatvédelmi kötelezettség nincs
A nyilvántartás használóinak köre, hozzáférés módja egy belső szervezeti egység
Adatok megnevezése bevallás dátuma, cím, megjegyzés, név

 

www.ebesitv.hu

Archívum