Önkormányzat Információs Portál

Kijárási korlátozás 2020 március 28-tól

Tisztelt Ebesiek!

2020. június 17-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, amelynek következtében a korábban elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésre került. Alább a koronavírus elleni védekezés korábbi védelmi intézkedéseiről szóló tájékoztató található, amelyeknek jelentős része a veszélyhelyzetet megszüntető törvénnyel hatályát veszítette. Kérjük, hogy a tájékoztató elolvasása során legyen figyelemmel arra, hogy 2020. június 18. napjától első sorban a fenti törvényben foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekintetni!


 

A veszélyhelyzet időszaka alatt hatályban lévő intézkedések:

 

FRISSÍTVE (2020. 05. 01.): A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete 2020. május 4. napjától új, számos enyhítést tartalmazó szabályt vezetett be vidéken. Az új szabályok itt találhatók: http://www.ebes.hu/kijarasi-korlatozas-enyhites-majus-4-tol/

A korábbi szabályok (2020. március 28-tól május 3-ig):

Tisztelt Ebesiek! A 2020. március 28. napjától elrendelt kijárási korlátozás határozatlan időre meghosszabbításra  került! A részletes szabályokat a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza, amelynek lényegét az alábbiak szerint foglaltuk össze:

▶️Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot tartani. (tömegközlekedés során is alkalmazni kell az előírást!)

▶️Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

▶️A lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak ALAPOS INDOKKAL kerülhet sor!

❗️ALAPOS INDOKNAK MINŐSÜLŐ ESETEK❗️

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

az egyéni szabadidősport tevékenység szabadidős célú gyalogos közlekedés a lentebb írtak betartásával,

 a házasságkötés és a temetés szűk családi körben

a napi fogyasztási cikkek értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papír terméket árusító) üzletben a (továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás

az állateledelt takarmány forgalmazó üzletben történő vásárlás

a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

a gyógyszert, a gyógyászati segédeszköz forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt gyógyszertár) történő vásárlás,

az üzemanyagtöltő állomás felkeresése,

a dohányboltban történő vásárlás,

a fodrász manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

a szállítási, tisztítási és higiéniai szolgáltatások igénybevétele,

a gépjármű- és kerékpárszerviz a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
a szülői jogok és kötelezettségek,

a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

❗️Egyéni szabadidős sporttevékenységek, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a településekre belterületén – lehetőség szerint a zöld területeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább másfél méter távolságot kell tartani.❗️

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9:00 és 12:00 között látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9:00 óra és 12:00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a honvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a rendőrségről szóló törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközt a szükségesség és arányosság követelménye betartásával a törvényben meghatározott módon

A rendeletben foglaltak be nem tartása 5000.-Ft-tól 500.000.-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal szankcionálható.

Forrás: kormany.hu
A rendelet elérhetősége: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218750.381553

www.ebesitv.hu

Archívum