Monthly Archives: március 2020

FRISSÍTVE! – Járványügyi intézkedés miatt zárva tart a Gyógyszertár

FRISSÍTVE 2020. április 1-jén

Április 2-tól (csütörtök) április 9-ig újra kinyit a Gyógyszertár. A napi nyitva tartás 13:00 – 15:30 között lesz. Arra kérünk mindenkit, hogy ha lehet akkor csak a legszükségesebbekért menjenek, hogy a nyitva tartás rövidsége miatt a sürgős gyógyszereket ki tudják adni.

Április 10-től április 14-ig jelen információink szerint az előzetesen közölteknek megfelelően ZÁRVA lesz a patika.


 

a március 30-án megjelent hír:

Tisztelt Ebesi Lakosok!

A Gyógyszertár vezetőjének értesítése alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy a Gyógyszertár 2020. április 14. napjáig járványügyi intézkedés miatt zárva tart. Az intézkedés oka, hogy egy koronavírussal fertőzött beteg (nem ebesi!) kontaktus kutatása során közeli kapcsolatot találtak az egyik dolgozóval.

Ez nem jelenti azt, hogy bárki a Gyógyszertár dolgozói közül beteg, de az ilyenkor irányadó protokoll szerint kötelezően be kell tartani a 14 napos karantént a dolgozóknak.

A zárva tartás ideje alatt a közeli települések gyógyszertáraihoz fordulhatnak az ebesiek.

Azok a 65 év feletti lakosok, akik számára a gyógyszereik kiváltása ezen időszak alatt nehézséget okoz, és nincs olyan hozzátartozójuk vagy ismerősük, akik ebben segíteni tudnak számukra, munkaidőben az 52/565-071-es, vagy a 30/630-3079-es számon kérhetik az Önkormányzat segítségét.

Ebesen tudomásunk szerint továbbra sincs igazolt koronavírusos eset.

Kérjük, hogy a továbbiakban is tartsák be a járvány megelőzése érdekében hozott szabályokat.

Szabóné Karsai Mária

polgármester

Menetrendi információ

2020. március 30-tól a COVID 19 koronavírus-járvány miatt elrendelt
veszélyhelyzetre való tekintettel a belföldi és nemzetközi vonatok
közlekedésében vasútvonalanként az alábbi változások léptek érvénybe: Menetrend

Kéményseprés – 2020. évi társasházi sormunka átütemezése

Korábban a témában megjelent hír: http://www.ebes.hu/kemenysepres-tarsashazak-eves-sormunkaterve/

Kijárási korlátozás 2020 március 28-tól

Tisztelt Ebesiek!

2020. június 17-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, amelynek következtében a korábban elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésre került. Alább a koronavírus elleni védekezés korábbi védelmi intézkedéseiről szóló tájékoztató található, amelyeknek jelentős része a veszélyhelyzetet megszüntető törvénnyel hatályát veszítette. Kérjük, hogy a tájékoztató elolvasása során legyen figyelemmel arra, hogy 2020. június 18. napjától első sorban a fenti törvényben foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekintetni!


 

A veszélyhelyzet időszaka alatt hatályban lévő intézkedések:

 

FRISSÍTVE (2020. 05. 01.): A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete 2020. május 4. napjától új, számos enyhítést tartalmazó szabályt vezetett be vidéken. Az új szabályok itt találhatók: http://www.ebes.hu/kijarasi-korlatozas-enyhites-majus-4-tol/

A korábbi szabályok (2020. március 28-tól május 3-ig):

Tisztelt Ebesiek! A 2020. március 28. napjától elrendelt kijárási korlátozás határozatlan időre meghosszabbításra  került! A részletes szabályokat a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza, amelynek lényegét az alábbiak szerint foglaltuk össze:

▶️Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot tartani. (tömegközlekedés során is alkalmazni kell az előírást!)

▶️Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

▶️A lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak ALAPOS INDOKKAL kerülhet sor!

❗️ALAPOS INDOKNAK MINŐSÜLŐ ESETEK❗️

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

az egyéni szabadidősport tevékenység szabadidős célú gyalogos közlekedés a lentebb írtak betartásával,

 a házasságkötés és a temetés szűk családi körben

a napi fogyasztási cikkek értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papír terméket árusító) üzletben a (továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás

az állateledelt takarmány forgalmazó üzletben történő vásárlás

a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

a gyógyszert, a gyógyászati segédeszköz forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt gyógyszertár) történő vásárlás,

az üzemanyagtöltő állomás felkeresése,

a dohányboltban történő vásárlás,

a fodrász manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

a szállítási, tisztítási és higiéniai szolgáltatások igénybevétele,

a gépjármű- és kerékpárszerviz a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
a szülői jogok és kötelezettségek,

a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

❗️Egyéni szabadidős sporttevékenységek, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a településekre belterületén – lehetőség szerint a zöld területeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább másfél méter távolságot kell tartani.❗️

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9:00 és 12:00 között látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9:00 óra és 12:00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a honvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a rendőrségről szóló törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközt a szükségesség és arányosság követelménye betartásával a törvényben meghatározott módon

A rendeletben foglaltak be nem tartása 5000.-Ft-tól 500.000.-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal szankcionálható.

Forrás: kormany.hu
A rendelet elérhetősége: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218750.381553

Üzemszünet értesítő

A helyi piacok folyamatos működtetését kéri a kormány

A biztonságos élelmiszer-ellátásban kulcsszerepe van a helyi piacoknak, ezért azok működése a koronavírus-járvány ideje alatt is kiemelten fontos, ugyanakkor az árusoknak és a vásárlóknak is fontos az óvintézkedések betartása – mondta el Nagy István agrárminiszter.
A miniszter az önkormányzatokat arra kéri, hogy ne bezárással, hanem a piacok rugalmasabb nyitva tartásával és óvintézkedésekkel segítsék elő azt, hogy a vásárlók ne egyidőben koncentrálódjanak és a kiváló minőségű magyar élelmiszerek mindenki számára elérhetők legyenek. A piacokon történő kereskedelem mind a termelők, mind pedig a vásárlók számára előnyös, hiszen a friss, egészséges hazai áru közvetlenül jut el a fogyasztókhoz – közölte a tárcavezető.

Az agrártárca arra biztatja a piacokra járó időseket, hogy most lehetőleg maradjanak otthon, és bevásárlásaikhoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzatok segítségét. Az új koronavírus-járvány lassításának érdekében kiemelten fontos, hogy mindenki betartsa az óvintézkedéseket, ha tünetei vannak (például lázas, köhög, tüsszög), ne menjen piacra, maradjon otthon és ha valaki piacra megy, akkor ott is tartsa a megfelelő (legalább 2 méteres) távolságot másoktól, kerülje a szoros érintkezést, ne fogdossa össze az árut, alaposan mosson kezet vásárlás előtt és után is.

Tanácsok koronavírus járvány idején a helyi termelői piacok vonatkozásában

A koronavírus járvány okozta helyzetben kiemelten fontosak a helyi termelői piacok. A piacokon ugyanis helyben, mentesülve a felesleges utazástól, elérhetőek a kiváló minőségű magyar élelmiszerek. Működésük mind a termelő, mind a lakosság számára előnyős. A Nébih összegyűjtötte a legfontosabb gyakorlati tanácsokat biztonságos üzemelésükhöz.

Személyi, közösségi követelmények:

 • A kistermelő esetében is alapkövetelmény, hogy csak olyan személy vegyen részt az élelmiszer előállításában és forgalmazásában, aki egészséges, valamint a vele egy háztartásban élő  sem mutat fertőzésre gyanús tüneteket.
 • A kistermelők, árusítók az árusítás ideje alatt fokozottan és rendszeresen folyóvízzel mossanak kezet, ahol ez nem megoldható, ott kézfertőtlenítő gél vagy kendő alkalmazása javasolt.
 • Az árusító asztalokat ne szorosan egymás mellé, hanem legalább 1-2 méteres távolságra helyezzék el. Rögzített asztalok esetén is ügyeljenek a megfelelő távolságra a helykiosztáskor.
 • A zárt térben rendezett piacoknál kerülni kell a zsúfoltságot. Érdemes szakaszosan beengedni a vásárlókat a piac területére és/vagy megkérni őket, hogy a szabadban várakozzanak, amíg sorra kerülnek.
 • Javasolt a gyakori szellőztetés.
 • A szabadban tartott piacok esetében is fontos, hogy elkerüljék a szoros sorban állást, a vásárlók tartsák meg egymás között az 1 m-es távolságot.
 • A sokak által látogatott helyeken kézfertőtlenítő vagy egyszer használatos kesztyű kihelyezése javasolt.
 • A vásárlók részére érintés nélkül használható kézfertőtlenítőszer adagoló  kihelyezése indokolt a bejáratoknál és az árusító térben, valamint a vásárlói vizesblokkokban..
 • A vásárlók és árusítók szociális helyiségeinek takarítási, fertőtlenítési gyakoriságát növelni szükséges.

Élelmiszerek, árucikkek, eszközök és berendezések:

 • Alapvető elvárás  valamennyi árusított élelmiszer (zöldségek, gyümölcsök is) szennyeződéstől, cseppfertőzéstől való védelme, amely biztosítható például a termékek lefedésével és/vagy légterelő plexivel ellátott pult használatával.
 • Feltétlenül kerülendő a termékek érintése! Erre a vásárlók figyelmét is fokozottan fel kell hívni.
 • Az értékesítést végzők a csomagolatlan élelmiszerek esetében használjanak fogóeszközöket vagy eldobható kesztyűt, nylon zacskót a termék átadásakor.
 • Fokozottan és rendszeresen tisztán kell tartani a vásárlók által gyakran érintett felületeket.
 • Figyelmeztető felirat kihelyezése a vásárlók részére, hogy a közvetlen fogyasztásra szánt zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt mossák le.

Pénzkezelés:

 • Meg kell akadályozni, hogy a termékek közvetett kapcsolatba kerüljenek a pénzzel.
 • Célszerű a pénz kezelésének és az áru kezelésének teljes szétválasztása. Nem megfelelő az a gyakorlat, hogy ez az egyszer használatos kesztyű folyamatos levételével, majd ismételt felhúzásával történik.
 • Nagyobb forgalmú helyen javasolt, hogy külön személy adja ki a terméket, míg más vegye el a pénzt.

Forrás:

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/a-helyi-piacok-nyitva-vannak-de-itt-is-fontos-az-ovintezkedesek-betartasa

https://portal.nebih.gov.hu/-/tanacsok-koronavirus-jarvany-idejen-a-helyi-termeloi-piacok-vonatkozasaban

Ebesi Hírlap, 2020. március

Megjelent az Ebesi Hírlap 2020. márciusi száma

ELMARAD AZ ÁRAMSZÜNET

Tisztelt Ebesi Lakosok!

A kialakult pandémia miatt az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a korábban 2020. március 31-én, 8:00 órától várhatóan 17:00 óráig meghirdetett áramszünetet elhalasztja, így Ebes település lakosságánál a villamosenergia szolgáltatása zavartalan marad.

Az áramszünet tervezett időpontja és az érintett terület:

2020. március 31-én, 8:00 órától várhatóan 17:00 óráig

Ebes településen

 • a Fő út 4-78 és 5-85 sz.-ig, (Magyar Közút Nonprofit Zrt. 425/1 hrsz. 4-es főút jelzőlámpák, Zöldséges, Roland Autóház Kft.),
 • a Debreceni útfél 9001 (Rezes Kertészet, Boruzs tanya 9000 a 4-es főút mellett),
 • a Fűzfa u. 33-41 és 34-46 sz.-ig,
 • a Vadas u. 24-76 és 25-77 sz.-ig, (Vadas u. vége szennyvízátemelő)
 • a Petőfi u. 35-79 és 42-80 sz.-ig,
 • a Tóth Árpád u. 60/A. szám, az Alkotmány u. 10/A. szám,
 • a Hárs u., az Északi u., a Szoboszlói u., a Szoboszlói köz, a Magvető u., a Tavasz u., a Kölcsey u., a Kodály u.,
 • az Ifjúság u., a Szent István u., a Nyugati u., a Hunyadi u., a Fazekas u., a Gárdonyi u., a Móra Ferenc u.,
 • a Jókai u., a Karinthy u., a Dózsa György u., az Iskola u., a Bocskai u., a Vérvölgy u., a Rigó u., a Sas u., a Széchenyi u., az Arany János u.,
 • a Rákóczi u. teljes szakaszán (Idősek Otthona, Piac, Hajnalka fagyizó, fodrászatok, 100-as, üzletek, Sziget ABC, söröző),
 • a Rózsa u. 1. szám előtt üzemelő UPC NOD betáp, a Sport u. 1-5 és 2-6 sz.-ig, a Templom u. 31. és 34. szám,
 • a Gázláng u. 25-59 és 26-58 sz.-ig, a Bartók u. 12-34 és 13-31 sz.-ig, a Kossuth u. 77-101 és 86-112 sz.-ig,
 • a Tanya 58 Zlehovszky tanya, valamint a Út Őrház u. teljes (Civis Alfa Zrt., Suzuki Stop, Gajdos, Harangi vállalkozások)

Az e területen lévő fogyasztási helyeken a 2020. március 31. napjára tervezett ÁRAMSZÜNET ELMARAD!

Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál

Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések (Ebes is ide tartozik) ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.

Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.

 

 

 

ELMARAD A LOMTALANÍTÁS!

Tisztelt Ebesi Lakosok!

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel folytatott egyeztetés alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy

a március 19-20. napjaira tervezett lomtalanítás elmarad.

A szolgáltató tájékoztatása alapján valamennyi tervezett és meghirdetett lomtalanítás törlésre került az új koronavírus terjedésének megállítását szolgáló intézkedések részeként.
Az elmaradt lomtalanítás szándékunk szerint a járványhelyzet lezárultát követően pótlásra kerül, a pontos időpontról később tudunk információval szolgálni.

Szíves megértésüket ezúton is köszönjük!

Ebes, 2020. március 17.

Molnár Ágnes
ügyvezető, Ebesi Községgondnokság Kft.