Monthly Archives: szeptember 2022

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Ebes Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat folytató felsőoktatási hallgatók, valamint a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások és felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fiatalok számára, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat. A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban az Ebesi Polgármesteri Hivatal szociális irodájába kell eljuttatni. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat elbírálásának helyi szabályait a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (X.10.) Ör. számú rendelete tartalmazza. (A rendelet elérhető: njt.hu oldalon)

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 3.

 

A beérkezett pályázatokat Ebes Községi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága bírálja el.

 

A pályázattal kapcsolatos ügyintézés az Ebesi Polgármesteri Hivatal szociális irodájában Ökrös Józsefné ügyintézőnél történik, felvilágosítás az 565-044-es telefonszámon kérhető.

 

 

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás letölthető a www. ebes.hu honlapról is.

 

Pályázati felhívás A
Pályázati űrlap A

Pályázati felhívás B
Pályázati űrlap B

 

Szabóné Karsai Mária

polgármester

„A” típusú pályázati kiírás:

„B” típusú pályázati kiírás:

Magyar Honvédség

 

Folyamatosan emelkedik a katonák fizetése

Bruttó 400 ezer forint – ennyit keres szeptembertől a legalacsonyabb rendfokozatú katona a Magyar Honvédségnél, ehhez általános iskolai végzettség is elég. A kormány célja, hogy a katonák érezzék az anyagi megbecsülést, ezért 2024-től újabb béremelést garantálnak számukra. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a témával kapcsolatban korábban többször kiemelte: a katonákra háruló felelősség, az áldozatvállalás és megnövekedett terhek anyagi kompenzálása – az erkölcsi megbecsülés mellett – a Kormány határozott szándéka.

„A legénységi állomány bérfejlesztése a legjelentősebb, de minden egyenruhás munkavállalót érint a kétlépcsős emelés” – hangsúlyozta Tóth Imre őrnagy, a Hajdú-Bihar megyei 3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője. Egy pályakezdő, érettségivel rendelkező őrmester bruttó 474 ezer-, egy felsőfokú végzettségű hadnagy bruttó 568 ezer forintot vihet haza. Ehhez jönnek a plusz juttatások, például a ruházati illetmény, az utazási költségtérítés, a külszolgálati lehetőség, valamint a lakhatási támogatás, amely a legénységi állomány számára is elérhető. Tóth őrnagy elmondta: aki házastársával vagy élettársával él együtt, a lakhatási támogatáson felül havonta 20 ezer forintra, illetve gyermekenként 10 ezer forintra jogosult.

„Először azt kell eldönteni, hogy valaki hivatásszerűen szeretne katonaként szolgálni, vagy munkája, esetleg tanulmányai mellett csatlakozna a honvédség kötelékéhez. Debrecenben, a Péterfia utca 58/A alatt található toborzó irodánkban mindenkinek személyre szabott, teljes körű tájékoztatást adunk” – emelte ki, majd hozzátette: az általános iskolásoknak a Honvéd Kadét Programról, az érettségi előtt állóknak pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karáról, valamint a Magyar Honvédség „Acélkocka” programjáról tudnak bővebb információt adni.

 

A jelentkező 18 és 65 év közöttieknek – az életkoruknak és a választott szolgálati formának megfelelően – fizikailag, egészségügyileg és mentálisan is alkalmasnak kell lenniük. Az őrnagy szerint a legtöbben a fizikai alkalmassági során ütköznek nehézségekbe, de aki sportosan él, általában elsőre teljesíti.

 

Mint megtudtuk, a toborzók az első beosztás betöltéséig segítik a jelentkezőket, akiket lépésről lépésre vezetnek végig a folyamaton: erkölcsi bizonyítvány igénylés, szükséges dokumentumok benyújtása, alkalmassági vizsgálat, bevonulás stb. A leendő katonák a képzettségüknek megfelelő pozíciót is választhatnak, de nagy szükség van például lövészekre, felderítőkre vagy harcjárművezetőkre, akik a honvédségen belül kapják meg a szükséges képzést. Az irodavezető hangsúlyozta: a szerződéses és tartalékos állomány alapkiképzése egy bizonyos pontig egységes, és van átjárhatóság a szolgálati formák között. Tartalékosként is sok lehetőség van a szakmai kiteljesedésre, például a külföldi missziós feladatokban is egyre jelentősebb szerephez jut az állomány.

A honvédelmi és haderőfejlesztési programnak köszönhetőn sorra valósulnak meg nagyszabású fejlesztések, melynek eredményeként a szárazföldi haderőnem és a légierő teljesen megújul. „Motivált, tehetséges fiatalokra van szükség, akik ezeket az eszközöket kezelni tudják” – tette hozzá Tóth őrnagy.

 

Cím:

4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A.

Telefon:

06 (52) 314-200, 06 (30) 815-0998

E-mail:

hajdu.toborzo@mil.hu

Nyitvatartás:

hétfő-csütörtök: 08:00-15:30

péntek: 08:00-12:00

 

Lakossági barnakőszén felmérés 2022

Tisztelt Ebesi Lakosok!

A kialakult gazdasági helyzet, valamint energiakrízis miatt, annak érdekében, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag mennyiség, ezért a Belügyminisztérium előzetes felmérést végez azoknak a háztartásoknak a számáról, amelyek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek.

A fentiekre tekintettel kérjük az érintett lakosokat, hogy a barnakőszénre vonatkozó előzetes igényeiket háztartásonként személyesen Ebesi Polgármesteri Hivatalban (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.) vagy a szoc.igazgatas@ebes.hu címre megküldött kitöltött nyomtatvánnyal jelezni szíveskedjenek!

Az igényfelméréshez tartozó nyomtatvány benyújtási határideje:

  1. szeptember 29. 16:00 óra

A nyomtatvány elérhető a Polgármesteri Hivatalban, továbbá letölthető innen.

Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Dr. Morvai Gábor

jegyző

Üzemszünet értesítő

képviselő-testületi meghívó

2022. szeptember 19-én (hétfő) 14:30 órakor tartandó testületi ülésre

 

Bringás reggeli az Európai Mobilitási Hét alkalmából (szeptember 22.)

Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségekről

Tisztelt Ebesiek!

2022. szeptember 11-én lépett hatályba a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénylésének módját tartalmazó jogszabály módosítás.

A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében a jegyző hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül hány (legalább 2, legfeljebb 4) “lakás rendeltetési egység” található. A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A jegyző által 8 napon belül kiadott hatósági bizonyítványt a szolgáltatóhoz kell benyújtani, amely alapján a lakossági fogyasztó jogszabályban meghatározott kedvezményes gázmennyiséget a megállapított “lakás rendeltetési egységek” számának megfelelően többszörösen jogosult igénybe venni a benyújtást követő hónap első napjától.

A kérelmező büntetőjogi és kártérítési felelősség vállalásával nyújthatja be a szolgáltatóhoz a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt!

A kérelemben megadott adatok valóságtartalma hatósági ellenőrzés keretében vizsgálható!

A “lakás rendeltetési egység” fogalmánál a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-át kell alapul venni:

105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem letölthető innen.

További információ: Fazekasné Rusinczki Mónika műszaki irodavezető, 52/565-048 (117-es mellék).