Önkormányzat Információs Portál

INFORMÁCIÓK A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL


Tisztelt Ebesiek!

2020. június 17-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, amelynek következtében a korábban elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésre került. Alább a koronavírus elleni védekezés korábbi védelmi intézkedéseiről szóló tájékoztatók találhatók, amelyeknek jelentős része a veszélyhelyzetet megszüntető törvénnyel hatályát veszítette. Kérjük, hogy a tájékoztatók elolvasása során legyenek figyelemmel arra, hogy 2020. június 18. napjától első sorban a fenti törvényben foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekintetni!

HATÁLYOS VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK:

I. Maszk viselése:

1. A tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni

2. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

3. A szájat és az orrot eltakaró eszközt nem kell viselnie a hatodik életévét be nem töltött kiskorúnak.

II. A zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések:

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.


 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatói:

Várandósok, kismamák, csecsemők
Gyermekek
TAJ nélkül
A szervezet_védekezőképessége
Kontaktok számának csökkentése
Tájékoztató a gyógyszerkiváltásról
Idősek segítése
Fertőződés elkerülése – alapvető szabályok
Általános óvintézkedések
Magasabb kockázatú csoportok
Elkülönítés és megfigyelés
Munkáltatói lehetőségek
Szülők és nagyszülők védelme
Táppénztájékoztató

www.ebesitv.hu

Archívum